"K" resp. Kallina "K" resp. Kaň-Kir "K" resp. Kla-Kle "K" resp. Kne-Kni "K" resp. Kob-Koc "K" resp. Koc-Kor "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Krá-Krau "K" resp. Krebs "K" resp. Krei-Krš "K" resp. Kru-Kun "K" resp. Kurťak "K" resp. Kva-Kyn

KREIBICH Karl

IV. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. br. - in. - rozp. - ústav.-práv. - zahr. a zdrav.

Návrhy:

na vyšetření t. zv. aféry Eislerovy vyšetřovacím výborem poslanecké sněmovny, t. 707.

49, 19. XI. 1926; 341, III.

pozměň. a event. návrh k osnově zákona o výši daně z cukru (zpr. t. 12) k § 1 čl. I.

3, 18. XII. 1925; 82, I.

5 pozměň. a 2 doplň. návrhy k osnově zákona o změně ustanovení o daních přímých a stanovení stát. mimořádných přirážek k přímým daním na rok 1926 (t. 13) k čl. II-VII.

11, 25. II. 1926; 497-9, I.

41 pozměň., 1 doplň. a 1 event. návrh k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I., kapit. 1, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 17, 19 a 21, ke skup. II., §§ 5, 6.

55, 27. XI. 1926; 1092-1103, III.

88 pozměň., 1 doplň. a 2 event. návrhy k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k uváděcím ustanovením, k hlavě I, VI-IX.

82, 10. V. 1927; 1416-1485, IV.

aby se přešlo přes zprávu výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona o výši daně z cukru (t. 12) k dennímu pořadu.

3, 18. XII. 1925; 82, I.

na přechod k pořadu přes osnovu celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1688, II.

na zahájení rozpravy o prohlášení předsedy vlády J. Černého o komunistických proticelních demonstracích 11. VI. 1926 v Praze.

31, 12. VI. 1926; 1834, II.

aby se poslanecká sněmovna usnesla uložiti výboru iniciativnímu lhůtu jednodenní od usnesení posl. sněm. k projednání návrhů K. Kreibicha (t. 707) a Fr. Tomáška (t. 708) o aféře Eislerově a Koburkově.

52, 24. XI. 1926; 692, III.

podle 2. odst., § 46 jedn. řádu, aby se ministr vnitra dostavil do schůze poslanecké sněmovny, v níž bude tento návrh přijat, a podal zprávu o výjimečných opatřeních vlády v okrese tanvaldském a ve třech obcích okresu jabloneckého.

74, 7. IV. 1927; 657, IV.

k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007) na vrácení osnovy výboru rozpočtovému a na projednání její též výb. ústav.-práv. vzhledem k pozměňov. návrhu B. Bradáče.

82, 10. V. 1927; 1530, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o změně ustanovení o přímých daních a stanovení státních mimořádných přirážek k přímým daním na rok 1926 (t. 13), stran zvýšení daňových sazeb a přirážek z příjmů přesahujících 60.000 Kč a úpravy sazeb z velkého majetku pozemkového.

11, 25. II. 1926; 499, I.

23 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I., kapit. 4, 6, 7, 10-12, 14, 17, 19, 21 a 22.

55, 27. XI. 1926; 1105, 1107-8, 1112-4, 1116-9, 1121. III.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o výši daně z cukru (t. 12)

3, 18. XII. 1925; 73, I.

o prohlášení min. zahran. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98)

10, 19. II. 1926; 431, I.

o změně zákona o daních přímých a stanovení mimořádných státních přirážek k přímým daním na rok 1926 (t. 13)

11, 25. II. 1926; 485, I.

o vlastní imunitní záležitosti (udělení důtky na návrh posl. Stivína)

16, 17. III. 1926; 1021, I.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr p. Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

44, 19. X. 1926; 117, III.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670).

49, 19. XI. 1926; 381, III.

o udělení důtky K. Kreibichovi k návrhu dr Hodži a A. Hlinky.

56, 9. XII. 1926; 1245, III.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Maďarskem, sjednané v Praze 26. VIII. 1926 (t. 767)

61, 15. II. 1927; 1608, III.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753)

73, 5. IV. 1927; 565, IV.

o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků (t. 958)

75, 26. IV. 1927; 677, IV.

o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění podle posl. odstavce čl. XII. zákona ze dne 23. IV. 1925, č. 102 Sb. z., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z., o akciové bance cedulové, zpráva o výsledku jednání provedeného mezi státem a Národní bankou Československou nastupující po Bankovním úřadě min. financí (t. 966)

76, 29. IV. 1927; 714, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

80, 5. V. 1927; 1040, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

90, 27. VI. 1927; 1866, IV.

o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 31. V. 1927 (t. 1125).

95, 7. VII. 1927; 2397, IV.

Námitky

proti omezení řečnické lhůty při projednávání osnovy zákona na změnu celního sazebníku (t. 360)

28, 9. VI. 1926; 1404, II.

Interpelace:

naléhavá, o důvěrném memorandu československého ministerstva pro věci zahraniční locarnským signatárním mocnostem stran jednání o smlouvu mezi Německem a Ruskem a o stavu vyjednávání mezi vládou československou a sovětskou pro vybudování normálních diplomatických styků, t. 264.

24, 27. V. 1926; 1285, II.

naléhavá, o sanaci bank, t. 271.

24, 27. V. 1926; 1285, II.

odpov. t. 576/VII.

44, 19. X. 1926; 125, III.

naléhavá, o zvýšení cen režijních lístků a o slevě dopravného pro roury z Chomutova do Polska ve spojitosti s bojem mezinárodního syndikátu rouroven s rourovnami polskými, t. 936.

81, 6. V. 1927; 1338, IV.

odpov. t. 951.

82, 10. V. 1927; 1557, IV.

že se na Výrovce v Krkonoších staví vojenské objekty a že stavbu provádějí vojáci, t. 563/VII.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 928/IV.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

že podplukovník Spálený od pěš. pl. č. 42 nadává záložníkům, t. 563/VIII.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 773/XI.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o brutálním postupu četnictva u příležitosti veřejné schůze, která měla být konána 5. X. v Dunajské Středě a o porušení imunity posl. Majora, t. 575/XI.

44, 19. X. 1926; 81, III.

odpov. t. 1076/XII.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

jak orgány policejního ředitelství v Praze provádějí konfiskaci novin, t. 746/VIII.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 944/XX.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o strašlivé nezaměstnanosti a nouzi dělnictva v městě a okrese Cvikov a o katastrofálním finančním stavu města Cvikova, t. 776/XIV.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

o chování ředitelky obč. škol Schiesslové ve Cvikově v Čechách, t. 955/I.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1212/III.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o případu vojína Bely Czeha a o zabavení periodického tiskopisu "Vorwärts" v Liberci pro zprávu o něm, t. 1017/XI.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1235/XI.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o smrti vojína Václava Schäfera u dělostřeleckého pluku čís. 52 v Josefově, t. 1032/XIV.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1221/III.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

o chování konsulátu Československé republiky v Saské Kamenici proti Svazu válečných poškozenců, vdov a sirotků z Československé republiky v Německu, t. 1163/X.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1732/I.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

Dotazy:

že liberecký krajský soud zastavil trestní řízení proti zemědělci Emilu Siegmundovi ze Schönwaldu v okrese frýdlantském.

39, 24. VI. 1926; 2525, II.

odpov. 57, 10. XII. 1926; 1383, III.

o zvláštním postupu frýdlantského berního úřadu vůči domkářům a drobným zemědělcům.

50, 22. XI. 1926; 433, III.

odpov. 90, 27. VI. 1927; 1841, IV.

o tělesné bezpečnosti chodců a o jinak nebezpečných poměrech na nádraží Starý Habendorf na trati Liberec-Seidenberg.

51, 23, XI. 1926; 575, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

o nepřípustném postupu československého konsulátu v Kamenici proti Svazu válečných poškozenců, vdov a sirotků z Československé republiky v Německu.

56, 9. XII. 1926; 1227, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

o nepřípustnosti "Rovnosti Ľudu" na Slovensku.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. na Smíchově (přestupek čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863, § 491 tr. z. a přestupek § 312 tr. z., spáchaný výroky na veřejné schůzi dne 23. IX. 1925 na Smíchově).

7, 16. II. 1926; 268, I.

zpr. t. 156; zprav. J. David;

nevydán 26, 1. VI. 1926; 1336, II.

stížnost posl. Stivína podle § 51 jedn. ř.

11, 25. II. 1925; 510, I.

zprav. dr Zadina;

důtka udělena 16, 17. III. 1926; 1021-3, I.

okres. s. na Mělníce (přestupek § 2 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z., jehož se dopustil uspořádáním neohlášené schůze dne 3. I. 1926 v Dolních Beřkovicích).

20, 7. V. 1926; 1200, II.

zpr. t. 640; zprav. V. Košek;

nevydán 48, 18. XI. 1926; 330-1, III.

kraj. s. v Chebu (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek urážky na cti podle § 487, § 488 tr. z. a čl. V ř. zák. č. 8/1863, jichž se dopustil výroky na schůzi konané dne 14. III. 1926 v Rybářích).

27, 8. VI. 1926; 1356, II.

zpr. t. 684; zprav. K. Riedl;

nevydán 74, 7. IV. 1927; 656, IV.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky a zločiny podle § 85 a), b) a § 87 tr. zák.)

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

vydán: 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

dr Hodži, aby proti K. Kreibichovi zakročeno bylo podle § 51 jedn. ř. pro výroky, jichž proti dr Hodžovi použil ve 49. schůzi posl. sněmovny dne 19. XI. 1926 ve své řeči při projednávání rozpočtu na rok 1927.

50, 22. XI. 1926; 470, III.

zprav. dr Halla;

důtka udělena 56, 9. XII. 1926; 1240-9, III.

A. Hlinky, aby proti K. Kreibichovi zakročeno bylo podle § 51 jedn. ř. pro výroky, jichž proti slovenské ľudové straně použil ve 49. schůzi posl. sněmovny dne 19. XI. 1926 ve své řeči při projednávání státního rozpočtu na rok 1927 a jimiž se A. Hlinka cítí uražen.

52, 24. XI. 1926; 692, III.

zprav. dr Halla;

důtka udělena 56, 9. XII. 1926; 1240-9, III.

sedrie v Levoči (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

111, 1. XII. 1927; 3, V.

zpr. t. 1983; zprav. J. Tůma;

nevydán 197, 3. V. 1929; 30-32, VIII.

oznámení předsednictva, ze dne 16. II. 1929, že K. Kreibich bez platné omluvy se nezúčastnil plenárních schůzí posl. sněmovny od 17. I. 1928. zpr. podle § 3, odst. 3 jedn. ř. t. 1640; zprav. dr Daněk;

pokutován ztrátou diet po dobu 6 měsíců 186, 1. III. 1929; 38, VII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 59, 75, I.

7, 16. II. 1926; 280, 281, I.

11, 25. II. 1926; 476, I.

12, 4. III. 1926; 541, I.

13, 11. III. 1926; 646, 683, 684, I.

49, 19. XI. 1926; 387, 392, III.

56, 9. XII. 1926; 1248, III.

70, 29. III. 1927; 384, IV.

90, 27. VI. 1927; 1853, IV.

91, 28. VI. 1927; 1984, IV.

97, 8. VII. 1927; 2434, IV.

 

KREJČÍ Jan Jiří

I B. voleb. kraj.

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. doprav. - soc.-pol. a zeměd.

Návrhy:

na zmírnění škod, způsobených živelní pohromou v obci Sněti, t. 321.

24, 27. V. 1926; 1285, II.

na neprodlené poskytnutí pomoci obyvatelstvu, poškozenému katastrofálním krupobitím na Milevsku, t. 1098.

88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

Zpravodajem:

doprav. výb. zpr. t. 1694 (zákon o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem).

155, 14. VII. 1928; 6, doslov 21, VI.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

29, 10. VI. 1926; 1559, II.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část třetí.

81, 6. V. 1927; 1222, IV.

o zákonu o potulných cikánech a podobných tulácích (t. 1167).

101, 14. VII. 1927; 2663, IV.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 88, VI.

o zákonu o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porod. pomocnic) (t. 1699)

174, 8. XI. 1928; 34, VII.

Interpelace:

na zmírnění škod, způsobených živelní pohromou v obci Hlavatcích, t. 297.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

Dotazy:

o výměně válečných půjček za odškodňovací dluhopisy.

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

ve příčině živelních pohrom na okrese vlašímském a uhlířsko-janovickém.

157, 6. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o požáru v Solopiskách v okresu sedlčanském.

163, 20. IX. 1928; 3, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o uvolnění vývozu krmné mouky.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 196, 2. V. 1929; 5, VIII.

o výši předpisování přirážek a daní.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

o protizákonném postupu vrchního rady Kamberského při projednávání pře, jemu přidělené.

202, 7. VI. 1929; 54, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle §§ 488, 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863).

133, 13. III. 1928; 10, VI.

zpr. t. 1895; zprav. Al. Beneš;

nevydán 197, 3. V. 1929; 33, VIII.

 

KRŠIAK Matej

XX. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. ústav.-práv. a zahr.

Návrhy:

aby poskytnuta byla pomoc povodněmi postiženým domkářům a malorolníkům v okolí Humenné, Snina a Stakčin v župě košické, t. 504.

41, 25. VI. 1926; 2562, II.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

15, 16. III. 1926; 858, I.

o působnosti min. veř. prací ve věcech silnic a mýt na Slovensku a Podkarpatské Rusi (t. 242); mluví o persekuci komunistické strany na Slovensku.

23, 26. V. 1926; 1261, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2317, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 201, III.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670).

50, 22. XI. 1926; 465, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894)

69, 24. III. 1927; 307, IV.

o imunitní záležitosti I. Majora (t. 905).

122, 19. I. 1928; 25, V.

o zákonu, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382).

125, 26. I. 1928; 24, V.

o zákonu o soustavě drobných mincí (t. 1756); mluví o situaci dělnictva na východním Slovensku.

142, 14. VI. 1928; 33, VI.

o zákonu o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem (t. 1694).

155, 14. VII. 1928; 9, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 3, VII.

Interpelace:

naléhavá, o provokačním postupu policie v Prešově a v Košicích, t. 356.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 451/V.

34, 17. VI. 1926; 2182, II.

naléhavá, o zákazu předvádění filmu "Křižník Potěmkin", t. 744.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

odpov. t. 845.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

naléhavá, o zmučení Ignáce Petényho košickou policií a o způsobu jednání státního zástupce Martínka, t. 1290.

120, 17. I. 1928; 36, V.

odpov. t. 1375.

122, 19. I. 1928; 32, V.

naléhavá, o porušování listovního tajemství, t. 1352.

124, 25. I. 1928; 55, V.

odpov. t. 1426.

125, 26. I. 1928; 50, V.

naléhavá, o otravě masem v Gelnici, t. 1358.

124, 25. I. 1928; 55, V.

odpov. t. 1427.

125, 26. I. 1928; 50, V.

odpov. t. 1568/XV.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

naléhavá, o porušování listovního tajemství, t. 1524.

142, 14. VI. 1928; 46, VI.

odpov. t. 1564.

143, 15. VI. 1928; 4, VI.

naléhavá, o defraudaci a zneužívání úřední moci okresního náčelníka v Snině Durčinského a notáře sačurovského Šepitky, t. 1525.

142, 14. VI. 1928; 46, VI.

odpov. t. 1573.

143, 15. VI. 1928; 4, VI.

naléhavá, o porušování volebního zákona, t. 1535.

142, 14. VI. 1928; 46, VI.

odpov. t. 1558.

143, 15. VI. 1928; 4, VI.

naléhavá, o rozpuštění obecního zastupitelstva ve Vyšném Medzevu, t. 2043.

196, 2. V. 1929; 47, VIII.

odpov. t. 2160.

197, 3. V. 1929; 4, VIII.

o nepořádcích a zneužívání úřední moci na ředitelství státních lesů v Solnohradě, t. 825/XII.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 593/III.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

ohledně vybírání peněz policejními orgány na účele Červeného Kříže a Matice Slovenské od prostitutek v Prešově, t. 443/IV.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 928/XII.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o škole v Nižných Slovinkách, t. 1403/V.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1553/X.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o stát. solivaru v Solnohradě, t. 1615/XII.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1999/XII.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o zpracování masa ze zdechlého dobytka a zatušování řádného vyšetření policejními orgány v Košicích, t. 1623/IX.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1978/XVIII.

182, 14. II. 1929; 69, VII.

o svévolném úřadování a nemravném chování starosty obce Joz. Bačányiho v Sp. Nové Vsi, t. 1847/VI.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2178/VI.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o nesprávném předpisování daně z obratu, t. 1964/XXV.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2178/XIII.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o opakujících se výbuších v magnesitové huti u Košic, kterými vražděno je dělnictvo pro nedbalost ochranných opatření při nebezpečné práci, t. 2206/XVI.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

ve věci postřelení v Štockých Kúpelech zaměstnaného šoféra Gejzy Ebergényiho, t. 2254/XI.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Prešově (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jehož se dopustil výroky na schůzi dne 29. XI. 1925 v Prešově).

11, 25. II. 1926; 475, I.

zpr. t. 434; zprav. V. Votruba;

nevydán 70, 29. II. 1927; 377, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 1 a zločin výzvy k trestným činům podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a § 159 vojenského trestního zákona, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 27. VII. 1924 v Trnavě).

17, 24. III. 1926; 1066, II.

zpr. t. 910; zprav. J. David;

nevydán 126, 31. I. 1928; 29, V.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 proti dr Mičurovi).

17, 24. III. 1926; 1066, II.

žádost odvolána 120, 17. I. 1928; 12, V.

sedrie v Bratislavě (zločin výzvy k trestným činům podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, § 159 voj. tr. zák., § 153 tr. z., přečin podle § 14, č. 5 a přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 8. IX. 1925 v Seredu).

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 909; zprav. V. Votruba;

nevydán 122, 19. I. 1928; 31, V.

sedrie v Levoči (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výrokem na schůzi dne 8. XI. 1925 ve Spišské Nové Vsi).

27, 8. VI. 1926; 1355, II.

žádost odvolána 112, 2. XII. 1927; 4, V.

sedrie v Levoči (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin podle § 14, č. 1 téhož zákona, jichž se dopustil výroky na veřejném shromáždění dne 14. III. 1926 v Gelnici).

33, 16. VI. 1926; 1857, II.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 20, V.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

sedrie v Levoči (přečin podle § 15, č. 1, přečin podle § 14, č. 5 a dvojnásobný přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 21. III. 1926 ve Švedlaru).

43, 15. X. 1926; 41, III.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 20, V.

sedrie v Levoči (přečin podle § 14, č. 5, přečin podle § 18, č. 1 a 3, přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil na schůzi dne 28. II. 1926 v Levoči).

43, 15. X. 1926; 41, III.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

sedrie v Košicích (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

46, 11. XI. 1926; 238, III.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

sedrie v Levoči (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 a přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky).

46, 11. XI. 1926; 239, III.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

sedrie v Levoči (přečin šíření nepravdivých zpráv podle § 18, č. 1 a 3, přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a přestupek výzvy k trestnému činu podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky).

61, 15. II. 1927; 1597, III.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

sedrie v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1543; zprav. J. Tůma;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 17, VI.

sedrie v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, přečin podle § 24, č. 2 a 3 zák. čl. XIV z r. 1914 a přestupky podle §§ 26 a 27 téhož zákona).

104, 23. XI. 1927; 14, V.

zpr. t. 1665; zprav. J. Tůma;

vydán: 184, 26. II. 1929; 32, VII.

sedrie v Levoči (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

120, 17. I. 1928; 11, V.

zpr. t. 2059; zprav. J. Tůma;

nevydán 200, 4. VI. 1929; 32-3, VIII.

sedrie v Levoči (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

123, 24. I. 1928; 4, V.

zpr. t. 1883; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 189, 8. III. 1929; 25-6, VII.

sedrie v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

123, 24. I. 1928; 4, V.

zpr. t. 2154; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 211, 25. VI. 1929; 49, VIII.

sedrie v Levoči (přečin podle § 18, č. 2 a 3 zák. na ochranu republiky)

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 2073; zprav. dr Halla;

nevydán 203, 11. VI. 1929; 20, VIII.

sedrie v Košicích (přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky)

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

sedrie v Košicích (přečiny podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1, 2, § 9, č. 6 a §§ 1, 3, odst. II, č. 1, 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914)

165, 18. X. 1928; 7, VII.

okr. s. v Prešově (přestupek podle § 4 zák. z 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z.)

187, 6. III. 1929; 8, VII.

kraj. s. v Levoči (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

198, 23. V. 1929; 12, VIII.

Volán k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1852, 1857, IV.

125, 26. I. 1928; 34, V.

"K" resp. Kallina "K" resp. Kaň-Kir "K" resp. Kla-Kle "K" resp. Kne-Kni "K" resp. Kob-Koc "K" resp. Koc-Kor "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Krá-Krau "K" resp. Krebs "K" resp. Krei-Krš "K" resp. Kru-Kun "K" resp. Kurťak "K" resp. Kva-KynPřihlásit/registrovat se do ISP