"K" resp. Kallina "K" resp. Kaň-Kir "K" resp. Kla-Kle "K" resp. Kne-Kni "K" resp. Kob-Koc "K" resp. Koc-Kor "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Krá-Krau "K" resp. Krebs "K" resp. Krei-Krš "K" resp. Kru-Kun "K" resp. Kurťak "K" resp. Kva-Kyn

KRUMPE Hans

V. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. br. - im. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

aby byla poskytnuta pomoc osobám poškozeným živelní pohromou v severočeských okresích, t. 390.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

aby byla poskytnuta vydatná státní pomoc okresům Děčín a Ústí n. L., které byly dne 8. VII. t. r. postiženy průtrží mračen, t. 1184.

102, 25. X. 1927; 17, V.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě II a VI k §§ 13 a 49.

65, 17. III. 1927; 148, 153, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484) k § 39.

136, 16. III. 1928; 65, VI.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485) k §§ 10, 27 a 31.

136, 16. III. 1928; 74-8, VI.

na vrácení imunit. záležitosti dr Schollicha (t. 383) výb. imunit.

63, 15. III. 1927; 44, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o pohledávkách ze závazků vzniklých bývalému Rakousku, býv. Uhersku, mocnářství Rak.-uherskému, říši Německé a německým státům (t. 388) stran odškodnění majitelů akcií řetězového mostu v Děčíně.

38, 23. VI. 1926; 2515, II.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485), stran uvolňování budov veřejného významu při dalším uvolňování ochrany nájemníků.

136, 16. III. 1928; 79, VI.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení ministra zahraničí dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98)

10, 19. II. 1926; 410, I.

o pohledávkách ze závazků vzniklých býv. Rakousku, býv. Uhersku, býv. Rakousko-Uher. říši Německé a německým státům (t. 388)

38, 23. VI. 1926; 2514, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 945, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892)

64, 16. III. 1927; 89, IV.

o zákonu o poskytnutí podpor při živelních pohromách (t. 1180).

101, 14. VII. 1927; 2697, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 21, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

136, 16. III. 1928; 9, VI.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700).

198, 23. V. 1929; 22, VIII.

Interpelace:

aby se výletníkům v pol. okrese děčínském ulehčil přechod přes hranice, t. 227/XII.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 697/XIV.

56, 9. XII. 1926; 1275, III.

Dotazy:

aby u berního úřadu v Děčíně n. L. byly zaplaceny hodiny přes čas.

27, 8. VI. 1926; 1353, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

123, 24. I. 1928; 4, V.

 

KŘEMEN Adolf

I A. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. doprav. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zahr. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

na okamžité poskytnutí pomoci poškozeným katastrofální průtrží mračen a povodní v okrese Tábor, Pelhřimov, Sedlčany a Kamenice n. L., t. 1029.

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím na okresu mladovožickém, t. 1609.

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1353 (zákon o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon)

118, 15. XII. 1927; 38, doslov 43, V.

zeměd. výb. zpr. t. 1622 (zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova)

148, 26. VI. 1928; 6, doslov 33, VI.

vyjádření o resol. 150, 28. VI. 1928; 61, VI.

rozp. výb. zpr. t. 1694 (zákon o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem)

155, 14. VII. 1928; 9, doslov 23, VI.

zeměd. výb. zpr. t. 2215 (změna ustanovení honebně-policejních) při druhém čtení osnovy; podává vyjádření o resolucích.

202, 7. VI. 1929; 44, VIII.

Věcná poznámka:

za rozpravy o návrzích týkajících se živelních pohrom (t. 519/I-IV), v níž polemisuje s vývody Fr. Chlouby.

46, 11. XI. 1926; 265, III.

 

KŘÍŽ Alois

IX. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. im. kult. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

aby vláda poskytla pomoc obyvatelstvu jihočeských okresů, postižených živelnou katastrofou, t. 1054.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

na poskytnutí nouzové podpory postiženým živelními pohromami v okrese jindřichohradeckém, t. 1683.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

na doplnění zákonů č. 169 ze dne 2. VII. 1924 a č. 211 ze dne 6. X. 1925, jakož i vlád. nařízení č. 204 ze dne 28. XII. 1928 o plemenitbě hospodářských zvířat, t. 2341.

206, 14. VI. 1929; 46, VIII.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2358/60, II.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622) k čl. I.

148, 26. VI. 1928; 33, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o povolení užíti dlužních úpisů "Východočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních a pod. kapitálů (t. 246), stran urychleného předložení zákona o podpoře soustavné elektrisace venkova a urychlené výstavby štěchovické přehrady.

21, 18. V. 1926; 1235, II.

k osnově zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622), stran opatření, aby komunální dávka z elektrické energie nebyla vybírána.

148, 26. VI. 1928; 33, VI.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 26 (im. inž. Kalliny).

11, 25. II. 1926; 508, I.

im. výb. zpr. t. 139 (im. A. Beneše).

21, 18. V. 1926; 1239, II.

im. výb. zpr. t. 142 (im. V. Brodeckého).

21, 18. V. 1926; 1240, II.

im. výb. zpr. t. 131 (im. A. Neuratha).

23, 26. V. 1926; 1265, II.

im. výb. zpr. t. 135 (im. R. Wünsche).

23, 26. V. 1926; 1265, II.

im. výb. zpr. t. 183 (im. V. Jaši).

24, 27. V. 1926; 1283, II.

im. výb. zpr. t. 276 (im. R. Tayerle).

26, 1. VI. 1926; 1337, II.

im. výb. zpr. t. 133 (im. Fr. Ostrého).

27, 8. VI. 1926; 1370, II.

doslov, v němž obírá se imunitní věcí Fr. Ostrého, t. 133. 1372, II.

im. výb. zpr. t. 141 (im. A. Můni).

27, 8. VI. 1926; 1371, II.

im. výb. zpr. t. 160 (im. A. Můni).

27, 8. VI. 1926; 1375, II.

im. výb. zpr. t. 344 (im. J. Haruse).

47, 17. XI. 1926; 300, III.

im. výb. zpr. t. 409 (im. V. Johanise).

47, 17. XI. 1926; 302, III.

im. výb. zpr. t. 410 (im. K. Haiblicka).

58, 15. XII. 1926; 1463, III.

im. výb. zpr. t. 901 (im. M. Kubicsko).

114, 6. XII. 1927; 21, V.

im. výb. zpr. t. 902 (im. J. Čermáka).

115, 6. XII. 1927; 3, V.

Řeč v rozpravě:

o povolení užíti dluhopisů "Východočeské 6% investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních a pod. kapitálů (t. 246).

21, 18. V. 1926; 1233, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2308, II.

o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 511 a 512).

41, 25. VI. 1926; 2574, II.

o povolení užíti dluhopisů "Jihočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1926 v částce 20,000.000 Kč" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (t. 513).

41, 25. VI. 1926; 2581, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 980, III.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 3. VII. 1923, č. 143 Sb. z., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (t. 777).

58, 15. XII. 1926; 1442, III.

o třetí dodatkové úmluvě z 23. VI. 1926 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. V. 1921 (t. 766).

76, 29. IV. 1927; 753, IV.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 55, V.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622)

148, 26. VI. 1928; 18, VI.

o stát. rozpočtu na r. 1929 (t. 1813) skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 65, VII.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 2100) a o zákonu o elektrisačním fondu (t. 2103).

190, 12. III. 1929; 14, VII.

Interpelace:

o opatřeních, jichž potřebí, aby se odstranily následky těžké odbytové krise domáckého průmyslu ručního tkalcovství a výšivkářství na Českomoravské vysočině, t. 351/VIII.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 725/IV.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

o případu manželů Luskových na dvoře Schwarzenbergů a o vážných nedostatcích zákona stran zaopatření zaměstnanců na objektech, které stát v pozemkové reformě převzal a na nichž hospodaří, t. 538/X.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 957/IV.

77, 3. V. 1927; 858, IV.

o tom, že správa arcibiskupských statků v Týně n. Vlt. neplní podmínky dané jí při propuštění pozemkového majetku ze záboru a že vandalsky ničí objekty, propuštěné ze záboru jako krajinné krásy, t. 1580/X.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

odpov. t. 2205/XII.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

Dotazy:

o pronájmu t. zv. "Rybáckých luk" v katastru obce Suchdol n. L.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

jak ředitelství pošt a telegrafů v Praze postupuje při úpisech investiční půjčky podle zákona ze dne 18. III. 1921, č. 126 Sb. z.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

ve věci kapitána m. s. Richarda Ebenhöcha.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o nehospodárnosti státních orgánů na některých zemědělských státních statcích na Jindřichohradecku.

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o provedení zákona č. 453 Sb. z. ze dne 31. VII. 1920 a zákona č. 15 Sb. z. ze dne 17. XI. 1921 o výměně rakouských bankovek na připojeném území vitorazském.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o revisi československo-rakouské obchodní smlouvy se zřetelem k potřebám hrnčířského maloprůmyslu na Vitorazsku.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o hospodaření na státním statku Šimanově v okresu jindřicho-hradeckém.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o poměrech ve správě státních statků a lesů v jižních Čechách.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

ve věci placení dávky z majetku v případě rolníka Jana Zemana v Ločenicích, okres Trhové Sviny.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

o poměrech u okresního finančního ředitelství v Č. Budějovicích.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o neblahých účincích ministerského výnosu č. j. 19.538/26 ze dne 25. II. 1926.

66, 22. III. 1927; 188, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

o odnětí trafiky vdově po padlém vojínu v Tušti na Vitorazsku.

66, 22. III. 1927; 188, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 8, V.

o sestátnění učitelského sboru odborné školy pro ženská povolání spolku "Ludmila" v Č. Budějovicích.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o příliš vleklém vyřizování melioračních projektů jihočeských.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

podle § 70 jedn. ř., proč mezi podáním naléhavých interpelací, jež byly podány 25. a 26. X. (t. 1232, 1238 a 1240) a rozdáním těchto naléhavých interpelací tiskem uplynula doba skoro 2 měsíců.

121, 17. I. 1928; 2, V.

odpov. předs. sněm. 2, V.

o okolnostech, které provází provedení pozemkové reformy na arcibiskupském panství v Týně n. Vlt.

130, 9. II. 1928; 3, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o ničení přírodních krás na Třeboňsku.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

o výnosu ministerstva školství, jímž se znemožňuje přijímati ženský dorost na státní učitelské ústavy v Č. Budějovicích, v Kutné Hoře a Chrudimi.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o přeřazení města Č. Velenic do skupiny B činovného státních zaměstnanců.

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

odpov. 187, 6. III. 1929; 37, VII.

ve věci důsledků mimořádných daňových odpisů firmě Akciové továrny na fézy pro obecní hospodářství obce Strakonice.

157, 6. IX. 1928; 5, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.

ve věci zásahu ministerstva financí do zadávání trafiky v Č. Budějovicích.

157, 6. IX. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

ve věci vleklého vyřizování žádostí o levnou půjčku z titulu živelních pohrom.

157, 6. IX. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

proč posluhovačky v kancelářích berních a jiných finančních úřadů nejsou přihlášeny k nemocenskému a starobnímu pojištění.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

o zrušení koedukace na státním učitelském ústavu v Č. Budějovicích.

194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Č. Budějovicích (přečin urážky na cti, spáchaný tiskem).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

 

KUBICSKO Michal

XXI. voleb. kraj

K, mk

Nastoupil za Tausika Heřmana, jehož volba nebyla ověřena.

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, 1091, II.

Slib vykonal 29, 10. VI. 1926; 1521, II.

Vystoupil z klubu K

123, 24. I. 1928; 3, V.

Zbaven posl. mandátu nálezem volebního soudu ze 17. XI. 1928.

181, 20. XII. 1928; 51, VII.

Jeho náhradník Balász Josef se vzdal mandátu a byl za něho povolán Matej Imrich.

191, 13. III. 1929; 3, VII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Prešově (přečin podle § 14, č. 1 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 29. XI. 1925 v Prešově).

11, 25. II. 1926; 475, I.

zpr. t. 434; zprav. V. Votruba;

nevydán 70, 29. III. 1927; 377, IV.

sedrie v Prešově (přečin podle § 18, č. 2 a 3, dvojnásobný přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 a zločin výzvy k trestným činům podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí dne 27. VII. 1924 v Sabinově).

13, 11. III. 1926; 599, I.

zpr. t. 648; zprav. J. Tůma;

vydán: 122, 19. I. 1928; 22-3, V.

sedrie v Prešově (přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (veřejná schůze dne 6. XII. 1925 v Bardiově), přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, přečin výzvy k neplnění zákonných povinností podle § 15, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek proti vrchnostem podle § 46 zák. čl. XL z r. 1879, spáchaný výroky na veřejné schůzi v Prešově dne 21. II. 1926).

33, 16. VI. 1926; 1857, II.

zpr. t. 1325; zprav. Al. Beneš;

vydán pouze pro přečin utrhání na cti

138, 22. III. 1928; 66-7, VI.

sedrie v Prešově (přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 a dvojnásobný přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 27. XII. 1925 v Solivaru a 3. I. 1926 ve Velkém Šariši).

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

zpr. t. 901; zprav. A. Kříž;

nevydán 114, 6. XII. 1927; 21, V.

okres. s. v Giraltovcích (přečin podle § 20 a § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914).

39, 24. VI. 1926; 2526, II.

zpr. t. 720; zprav. dr Halla;

nevydán 76, 29. IV. 1927; 764, IV.

sedrie v Levoči (přečiny podle § 18, č. 1 a 3 a § 14, č. 1 zákona č. 50/1923).

43, 15. X. 1926; 44, III.

zpr. t. 917; zprav. J. Tůma;

vydán pouze pro výrok kvalifikovaný jako přečin podle § 18, č. 1 a 3.

127, 1. II. 1928; 24-5, V.

sedrie v Levoči (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin urážky na cti podle § 2, § 4 (II), § 6 zák. čl. XLI z r. 1914).

46, 11. XI. 1926; 239, III.

sedrie v Prešově (zločin podvodu podle § 50 tr. nov., § 380 tr. z., přečin vydírání podle § 350 tr. z. a dvojnásobný zločin vydírání podle §§ 350, 353, b. 1 tr. z.).

60, 16. XII. 1926; 1566, III.

zpr. t. 973; zprav. V. Votruba;

vydán: 75, 26. IV. 1927; 692-5, IV.

okres. s. ve Spišské Nové Vsi (přečin urážky na cti dr M. Hodži podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

60, 16. XII. 1926; 1566, III.

zpr. t. 903; zprav. J. Tůma;

vydán: 115, 6. XII. 1927; 3, V.

sedrie v Levoči (přečin podle § 18, č. 1 a 3 a přečin rušení veřejného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

61, 15. II. 1927; 1597, III.

zpr. t. 1258; zprav. J. Tůma;

nevydán 127, 1. II. 1928; 26-7, V.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 209 tr. z., resp. přečin podle §§ 487, 493 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. ex 1863).

61, 15. II. 1927; 1598, III.

zpr. t. 967; zprav. dr Daněk; vydán:

128, 7. II. 1928; 34-5, V.

sedrie v Prešově (přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914).

61, 15. II. 1927; 1598, III.

zpr. t. 959; zprav. dr Daněk;

vydán: 128, 7. II. 1928; 33-4, V.

sedrie v Levoči (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy pozemkového úřadu podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914).

63, 15. III. 1927; 15, IV.

zpr. t. 1310; zprav. dr Halla;

nevydán 136, 16. III. 1928; 114-5, VI.

sedrie v Prešově (1. přečin šíření nepravdivých zpráv podle § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky, 2. přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2, a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, 3. trojnásobný přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, 4. trojnásobný přečin urážky na cti podle §§ 2, 4, odst. II, a § 6 zák. čl. XLI z r. 1914).

63, 15. III. 1927; 15, IV.

sedrie v Košicích (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

68, 23. III. 1927; 230, IV.

okres. s. v Prešově (trojnásobný přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

73, 5. IV. 1927; 558, IV.

zpr. t. 1370; zprav. J. Tůma;

vydán pouze pro dvojnásobný přečin urážky na cti ca dr A. Duchoň.

144, 15. VI. 1928; 3-4, VI.

sedrie v Prešově (dvojnásobný přečin podle § 14, č. 1 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

95, 7. VII. 1927; 2370, IV.

zpr. t. 1544; zprav. J. Tůma;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 17-18, VI.

sedrie v Levoči (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

97, 8. VII. 1927; 2484, IV.

zpr. t. 1545; zprav. J. Tůma;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 18-19, VI.

okres. s. v Košicích (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Josef Kolesár).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1364; zprav. dr Daněk;

vydán: 142, 14. VI. 1928; 43-4, VI.

sedrie v Prešově (přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 1, 2, 3 zákona na ochranu republiky).

123, 24. I. 1928; 4, V.

okres. s. ve Vel. Kapušanech (přečin podle § 2 a § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914).

123, 24. I. 1928; 4, V.

okres. s. v Prešově (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914, přestupek podle § 41 zák. čl. XL z r. 1879 a trojnásobný přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914).

133, 13. III. 1928; 10, VI.

okres. s. v Košicích (přečin podle § 20 zák. čl. XLI z r. 1914).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podvodu podle §§ 197, 200, 203 tr. z.).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

okres. s. v Prešově (přečin ublížení na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr A. Maibaum).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

sedrie v Levoči (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, stihatelný podle § 9, č. 6 cit. zákona).

175, 9. XI. 1928; 42, VII.

 

KUBIŠ Robert, dr.

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. br. - doprav. - im. a ústav.-práv.

Návrhy:

na vrácení imun. věci t. 520 a 523, pokud se týče F. Zeminové, výboru im.

41, 25. VI. 1926; 2658, II.

Řeč v rozpravě:

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

70, 29. III. 1927; 360, IV.

Interpelace:

aby úprava platů rozšířena byla i na referenty sirotčích úřadů I. stol., t. 285/I.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 568/XVIII.

43, 15. X. 1926; 38, III.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Trenčíně (zločin podle § 176 tr. z. a přestupek podle § 4, č. 2, zák. č. 309/1921 Sb. z., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 17. V. 1925 v Žilině)

7, 16. II. 1926; 267, I.

žád. odvolána 110, 30. XI. 1927; 4, V.

adv. komory v Turč. Sv. Martině za souhlas k disciplinárnímu stíhání (provinění kvalifikované podle § 68 a) a § 69 c) zák. čl. XXXIV z r. 1874)

19, 6. V. 1926; 1104, II.

zpr. t. 791; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 98, 12. VII. 1927; 2513-4, IV.

adv. komory v Turč. Sv. Martině za souhlas s disciplinárním stíháním (provinění kvalifikované podle § 68 b) zák. čl. XXXIV z r. 1874)

27, 8. VI. 1926; 1355, II.

zpr. t. 792; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 98, 12. VII. 1927; 2514, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

61, 15. II. 1927; 1597, III.

žád. odvolána 120, 17. I. 1928; 12, V.

okr. s. v Čadci (přečin ublížení na cti podle §§ 2, 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914)

61, 15. II. 1927; 1598, III.

zpr. t. 1308; zprav. dr Halla;

vydán: 132, 10. II. 1928; 2, V.

okr. s. v Žilině (přestupek útisku podle § 4 zák. č. 309/1921 Sb. z.)

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 40, I.

 

KUNZ Alois

XII. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. doprav. - in. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zásob. a živn.

Návrhy:

aby byla ihned poskytnuta pomoc obcím v rýmařovském soudním okrese, postiženým živelní pohromou, t. 1718.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o podomním obchodu (t. 148) k § 27.

13, 11. III. 1926; 624, I.

Resoluce:

k osnově zák., kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110), týkající se živnosti cukrářské.

97, 8. VII. 1927; 2450, IV.

Řeč v rozpravě:

o změně zákona o přímých daních a stanovení mimořádných státních přirážek k přímým daním pro r. 1926 (t. 13)

11, 26. II. 1926; 478, I.

o zákonu o podomním obchodu (t. 148).

13, 11. III. 1926; 609, I.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670); skup. polit.

51, 23. XI. 1926; 573, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

81, 6. V. 1927; 1203, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 10, V.

o zákonu o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem (t. 1694)

155, 14. VII. 1928; 21, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 3, VII.

Interpelace:

o podporování spořitelen, t. 22/VII.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 250/VII.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

o přepočítání odpočivných požitků pensistům, t. 97/V.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 250/XX.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

aby cizozemské pojišťovny vyplácely pojistné v čsl. korunách, t. 144/X.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 442/X.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o neoprávněné agitaci pro českou menšinovou školu v Javorníku ve Slezsku, t. 229/XVII.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 957/XXIII.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o nouzové akci pro město Cukmantl ve Slezsku, postižené velkým požárem, t. 249/XII.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 1003/XX.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

"K" resp. Kallina "K" resp. Kaň-Kir "K" resp. Kla-Kle "K" resp. Kne-Kni "K" resp. Kob-Koc "K" resp. Koc-Kor "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Krá-Krau "K" resp. Krebs "K" resp. Krei-Krš "K" resp. Kru-Kun "K" resp. Kurťak "K" resp. Kva-KynPřihlásit/registrovat se do ISP