"B" resp. Bae-Bar  "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Ber-Beu  "B" resp. Bez-Bla "B" resp. Bla-Bob "B" resp. Boh-Bol "B" resp. Bor-Blo "B" resp. Brunar  "B" resp. Bub-Bud  "B" resp. Bud-Buř

BOROVSZKY Géza

XX. voleb. kraj

ČSD K MNSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav.

Vystoupil z klubu K a stal se členem klubu MNSD.

131, 29. III. 1922; 20. V.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě o státním občanství mezi R. Č. a říší Německou (zpr. t. 2343).

73, 15. VII. 1921; 517. III. (maď. 554)

o prodloužení platnosti zákona o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických (zpr. t. 3226).

105, 7. XII. 1921; 1456. IV. (maď. 1467)

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 117. V. (maď. 142)

o naléh. interpelacích t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 677. V. (maď. 719)

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (zpr. t. 3832).

167, 14. XI. 1922; 405. VI. (maď. 441)

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1046. VI. (maď. 1125)

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše, učiněném ve 219. schůzi.

221, 31. X. 1923; 70. VIII. (maď. 86)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hosp.).

234, 29. XI. 1923; 975. VIII. (maď. 1010)

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1665. IX. (maď. 1759)

o státně zaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

316, 18. XII. 1924; 955. X. (maď. 979)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

368, 1. X. 1925; 900. XI. (maď. 964)

Interpelace:

naléhavá, ve věci vypovídání na Slovensku, t. 1977.

67, 19. V. 1921; 107. III.

v záležitosti konfiskační praxe na Slovensku, t. 1829.

66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2200. 68, 31. V. 1921; 140. III.

ohledně provokování dělníků v Krompaších,

t. 1872. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 3182/VIII. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

o zrušení protimyslného stavu na Podkarpatské Rusi, t. 1962.

67, 19. V. 1921; 107. III.

o neudržitelných poměrech na Podkarpatské Rusi,

t. 2166. 68, 31. V. 1921; 138. III.

odpov. t. 3123. 88, 20. X. 1921; 183. IV.

o krvavém přepadení obyvatelstva obce Ardanovců v Podkarpatské Rusi četnictvem,

t. 2618. 75, 22. VII. 1921; 687. III.

odpov. t. 3182/VII. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

o rozpuštění zastupitelského sboru města Lučence,

t. 2821. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/XLVI. 124, 24. I. 1922; 2362. IV.

v záležitosti censurní praxe, potlačující kritiku činnosti vyžíračů republiky, kupováním veřejného mínění, zřizování stát. podniků a nekontrolovaného hospodářství stát. financemi,

t. 3230/XIII. 118, 10. I. 1921; 1983. IV.

o neodůvodněném uzavírání průmyslových závodů, kterým se znemožňuje existence dělníků na Slovensku,

t. 3410/XIV. 130, 28. III. 1922; 9. V.

o definitivním řešení kulturní záležitosti divadelní,

t. 3862/IX. 180, 14. XII., 1922; 1595. VI.

odpov. t. 4097/II. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

ve věci propuštění poštmistrové Etelky Tarnoczyové v Drnavě,

t. 4515/IV. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

odpov. t. 4746/I. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

o křivdě působené školám v Košicích,

t. 5338/VI. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

v záležitosti zrušení práv kominických mistrů, nového rozdělení pracovních okresů a uspořádání pracovních a životních poměrů dělníků.

90, 26. X. 1921; 240. IV.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. v Košicích (přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, č. 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

176, 5. XII. 1922; 1457. VI.

zpr. t. 4168; zprav. D. Nejezchleb;

vydán: 265, 27. V. 1924; 749. IX.

vrch. stát. zast. v Košicích (přečin pomluvy ca Jan Románský)

203, 24. IV. 1923; 237. VII.

zpr. t. 4459; zprav. J. Rouček;

nevydán 251, 28. III. 1924; 213. IX.

vrch. stát. zast. v Košicích (přečin utrhání na cti podle § 2 z r. 1914 ca dr. Jul. Fleischmann

213, 14. V. 1923; 466. VII.

zpr. t. 4314; zprav. J. Konečný;

nevydán 238, 10. XII. 1923; 1264. VIII.

sedrie v Košicích (přečin pomluvy tiskem ca dr. Körmendy-Ékes)

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4702; zprav. V. Dyk;

zpr. vrácena im. výb. k novému projednání.

330, 16. III. 1925; 1327-8. X.

nová zpr. t. 5122; zprav. O. Hvizdák;

nevydán 356, 9. VII. 1925; 483. XI.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II., č. 1, a § 6 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil uveřejněním článku "A sanda mészáros" v časopisu "Munkás Ujság" ze dne 13. dubna 1924)

321, 29. I. 1925; 1085. X.

zpr. t. 5106; zprav. J. Konečný;

nevydán 352, 2. VII. 1925; 396. XI.

sedrie v Košicích (přečin pomluvy podle § 1, § 2, § 3, § 4 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchané tiskem proti dru E. Švendovi)

361, 18. IX. 1925; 568. XI.

zpr. t. 5375; zprav. J. Mach;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1535. XI.

Volán k pořádku:

234, 29. XI. 1923; 976, 978. VIII.

 

BOTTO Jan, dr. inž.

XIX. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. Stál. a vyšetřov.

Zvolen místopředsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako místopředseda

1, 26. V. 1920; 10. I.

Zvolen definitivním místopředsedou posl. sněmovny

11, 8. VII. 1920; 576. I.

Prohlášení:

jímž odůvodňuje odnětí slova posl. J. Hakenovi při rozpravě o úvěru na výzbroj vojska (zpr. t. 3370) a sděluje, že řeč Hakenovu předloží presidiu.

127, 26. I. 1922; 2573. IV.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 328 Sb. z. a n., o organisaci kanceláře sněmovny poslanecké a senátu, t. 3136.

88, 20. X. 1921; 182. IV.

v záležitosti požáru v obci Pohořelé (župa gemerská), t. 3174.

93, 18. XI. 1921; 465. IV.

aby na pořad 280. schůze byla zařazena zpr. t. 4747 (zřízení protestantské fakulty bohoslovecké v Bratislavě).

279, 25. VI. 1924; 1093. IX.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zvýšení položky pro "Státní službu pro zvelebování živností."

28, 1. XII. 1920; 814. II.

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zřízení trati z Tisovce do Muráňa, župa gemerská)

31, 4. XII. 1920; 1233. II.

 

BRADÁČ Bohumír

IV. voleb. kraj

A

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal. 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - rozp. - Stál. - ústav. a zahran.

Návrhy:

v záležitosti živelní pohromy v obci Letech v okresu zbraslavském, t. 27.

4, 8. VI. 1920; 79. I.

na úpravu hospodářských a sociálních poměrů zemědělského lidu v Podkarpatské Rusi, t. 744.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na vydání zákona, jímž se odstraňuje bytová krise vojenských gážistů na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 3813.

163, 27. X. 1922; 340. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o odměnách státním a jiným veřejným zaměstnancům na rok 1924 a 1925 (zpr. t. 5020) k § 3.

317, 18. XII. 1924; 1007. X.

aby o vládním prohlášení min. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920 byla ihned zahájena rozprava.

2, 1. VI. 1920; 21. I.

Resoluce:

k osnově zák. o požadování dopravních prostřed. pro účely vojen. (zpr. t. 4471), týkající se úpravy povolávání koní.

251, 28. III. 1924; 210. IX.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 2591 (úvěr pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo).

83, 5. VIII. 1921; 1079. III.

rozp. výb. zpr. t. 2836 (zákon o závodních radách).

85, 6. VIII. 1921; 1258. III.

rozp. výb. zpr. t. 3602 (zákon o úpravě placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921 a 1922).

144, 9. VI. 1922; 746. V.

rozp. výb. zpr. t. 3650 (úprava požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním).

146, 14. VI. 1922; 822. V.

rozp. výb. zpr. t. 3743 (zrušení dosud platných zákonů o vojenské taxe).

164, 7. XI. 1922; 357. VI.

bran. výb. zpr. t. 3880 (zákon o výhodách v plnění branné povinnosti).

176, 5. XII. 1922; 1457, 1473. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3891 (úprava hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkolů správních).

177, 7. XII. 1922; 1513, 1527. VI.

rozp. výb. zpr. t. 4018 (zmocnění vlády k použití cesty nařizovací podle čl. 16 úmluvy o Společnosti národů).

196, 8. III. 1923; 2470. VI.

rozp. výb. zpr. t. 4110 (obchodní úmluva mezi R. Č. a král. Nizozemským, podepsaná v Haagu 20. I. 1923).

206, 3. V. 1923; 291. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4117 (úprava služebních požitků čsl. vojska a propočítání služební doby dle vzoru státních zaměstnanců).

207, 4. V. 1923; 300. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4144 (úprava služebních poměrů a požitků četnictva).

211, 12. V. 1923; 382. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4321 (další vybírání zdravotní přirážky a fond pro podporu nemocnic v R. Č.

241, 12. XII. 1923; 1404. VIII.

doslov 242, 13. XII. 1923; 1449. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4340 (úprava poměru státní správy R. Č. k Čsl. akciové společnosti Oderské).

242, 13. XII. 1923; 1495. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4375 (zrušení dosud platných zákonů o vojen. taxe; usn. sen.).

246, 20. XII. 1923; 1776. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4826 (zřízení Zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů).

290, 23. IX. 1924; 1933, 1966. IX; vyjádření o resol. k osnově podaných 1968. IX.

Prohlášení:

v němž jako předseda rozp. výboru vysvětluje postup projednávání předlohy zák. o úpravě požitků veškerých stát. zaměstnanců (zpr. t. 3944) v rozp. výb.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1684. VI.

Interpelace:

o započítání deputátního obilí do kontingentu,

t. 600. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1118. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o náhradách škod způsobených slintavkou a kulhavkou,

t. 715. 21, 12. XI. 1920; 313. II.

odpov. t. 1193. 40, 11. I. 1921; 1583. II.

ohledně umožnění pokračování v nouzových stavbách v severočes. okresích: Železný Brod-Mnichovo Hradiště, Semily-Vysoké n./Jiz.,

t. 1079. 37, 18. XII. 1920; 1530. II.

odpov. t. 2065. 67, 19. V. 1921; 110. III.

Dotazy:

o výnosu okres. přirážek v horských okresích severočeských: Železný Brod, Český Dub, Mnich. Hradiště, Semily, Turnov a Vysoké n./Jiz.

30, 3. XII. 1920; 1041. II.

odpov. 54, 14. II. 1921; 2185. II.

 

BRÁNECKÝ Josef

XV. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal. 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. imunit. - soc. pol. - úsp. kom. - zásob. - zeměd. a živnost.

Návrhy:

na revisi zásobovací služby a osvobození malorolníků z rekvisičního systému na Slovensku, t. 728.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hosp.).

30, 3. XII. 1920; 1157. II.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

125, 25. I. 1922; 2460. IV.

Interpelace:

v záležitosti úpravy melného pro námezdné mlýny na Slovensku,

t. 625. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1336. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

v záležitosti hospodaření benzinem na Slovensku,

t. 628. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1113. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o násilném vybírání daně z obratu na trzích dobytka v Uherské Skalici a v jiných slovenských městech,

t. 1574. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2414. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

v záležitosti špatného hospodaření na velkostatcích na Slovensku,

t. 627. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1722. 61, 8. III. 1921; 2478. II.

o poměrech zemědělského dělnictva, které odešlo na práci do Německa a Rakouska,

t. 2545. 72, 14. VII. 1921; 485. III.

odpov. t. 3322/VI. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

v zálež. poškozených uchazečů o půdu z velkostatku Szentiványiho v obci Prílepy (župa tekovská),

t. 2904. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

odpov. t. 3340/XVIII. 130, 28. III. 1922; 12. V.

 

BRODECKÝ Vilém

II. voleb. kraj

ČSD O SS ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal. 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - socialisač. - soc. pol. - stát. zříz. a úsp. kom.

Stal se členem klubu poslanců SS.

198, 23. III. 1923; 3. VII.

Stal se členem klubu poslanců ČSD.

295, 30. X. 1924; 36. X.

Návrhy:

na změnu jedné části zákona z 7. X. 1919, č. 541 Sb. z. a n., ohledně úpravy měsíč. drahotních přídavků stát. zaměstnanců, t. 567.

15, 27. X. 1920; 38. II.

na změnu zákonů č. 214 a 446 Sb. z. a n. z r. 1920, týkajících se mimořádné výpomoci stát. zaměstnancům, t. 568.

15, 27. X. 1920; 38. II.

na poskytnutí vánoční nákupní výpomoci stát. zaměstnancům a učitelům, t. 569.

15, 27. X. 1920; 38. II.

jímž se mění zákon z 18. II. 1919, č. 89 Sb. z. a n., o zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových, t. 1240.

45, 20. I. 1921; 1813. II.

na změnu zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325, Sb. z. a n. o jednacím řádu poslanecké sněmovny N. S., t. 1676.

62, 10. III. 1921; 2487. II.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., a některých ustanovení zákonů ze dne 17. prosince 1919, č. 2 a 3 Sb. z. a n. z r. 1920, jimiž upravují se poměry státních zaměstnanců a odpočivatelů, jakož i zaměstnanců a odpočivatelů v podnicích a fondech státem spravovaných, t. 3422.

130, 28. III. 1922; 8. V.

obnoven č. 3612; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na změnu zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry státních zaměstnanců a zaměstnanců podniků a fondů státem spravovaných, t. 3865.

170, 21. XI. 1922; 654. VI.

o mimořádných peněžitých měsíčních příplatcích civilních i vojenských státních zaměstnanců v podnicích a fondech státem spravovaných, t. 4058.

199, 10. IV. 1923; 20. VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (zpr. t. 717), týkající se změny v § 5 a vsunutí nového § 6.

20, 11. XI. 1920; 295-6. II.

20 pozměňov. návrhů k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k §§ 1, 2, 5-22.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1669-1671. VI.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě (zpr. t. 5021) k §§ 6 a 11.

317, 18. XII. 1924; 1004-5. X.

Resoluce:

k osnově zák. o změně předpisů o odpočivných a zaopatřovacích požitcích státních civilních a jiných veřejných zaměstnanců (zpr. t. 5019), týkající se úpravy poměrů úrazových důchodců.

317, 18. XII. 1924; 1007. X.

k osnově zák. o nemoc. pojištění veřej. zaměstnanců (zpr. t. 5364), týkající se rozšíření zák. též na pensisty, rentisty a poživatele darů z milosti čsl. stát. drah.

378, 15. X. 1925; 1562. XI.

Zpravodajem:

stát. zříz. výb. zpr. t. 1313 (odpočivné požitky státních zaměstnanců).

50, 3. II. 1921; 2064. II.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (zpr. t. 717).

18, 9. XI. 1920; 242. II.

k témuž předmětu 20, 11. XI. 1920; 285. II.

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1920 (zpr. t. 1191).

43, 18. I. 1921; 1735. II.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

88, 20. X. 1921; 133. IV.

o prohlášení dr. Beneše, jímž se podává zpráva o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 235. IV.

o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně a doplnění zákonitých ustanovení o zaměstnancích obec. neb okres. (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1609. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2385. IV.

o naléh. interpelacích t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 663. V.

o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751).

154, 24. VI. 1922; 1354. V.

o zákonu o sborech stráže bezpečnosti (zpr. t. 3752).

156, 26. VI. 1922; 1460. V.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

172, 23. XI. 1922; 923. VI.

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1642. VI.

o zákonu o překládání státních zaměstnanců (zpr. t. 3934).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1942. VI.

o nabytí Buštěhradské železnice státem (zpr. t. 4147).

213, 14. V. 1923; 445. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hosp.).

234, 29. XI. 1923; 981. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hosp.).

307, 27. XI. 1924; 745. X.

Interpelace:

v záležitosti nezákonné změny v předsednictvu nemocenské pokladny v Hlučíně,

t. 4596/V. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4891/XVI. 294, 30. X. 1924; 8. X.

Dotazy:

o převedení úkolu kursového na časový v dílnách státních drah.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2037. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2457. VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Zvolenu (přečin podle § 1 zák. čl. XLV z r. 1914 proti Josefu Laukovi)

174, 28. XI. 1922; 1164. VI.

žád. vrácena im. výb. okr. s. ve Zvolenu (dle spisů).

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti tiskem ca Buříval-Nejedlý)

195, 8. III. 1923; 2459. VI.

zpr. t. 4150; zprav. J. Mach;

nevydán 213, 14. V. 1923; 461, 462. VII.

okr. s. v Nymburce (přestupek podle § 488 tr. z. ca Frant. Novák)

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

řízení zast. 247, 6. III. 1924; 74. IX.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem článkem "Od nacionalismu k bestialitě je jenom krok", uveřejněném v časopisu č. 17 "Železniční zřízenec")

353, 8. VII. 1925; 411. XI.

 

BROŽÍK Karel

VI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal. 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. rozp. - socialisač. - soc. pol. a živnost.

Návrhy:

na provozování a rozdělování uhelné těžby, t. 707.

22, 17. XI. 1920; 351. II.

aby městys Křivoklát zařaděn byl do vyšší třídy platů úřednických a zřízeneckých, t. 1809.

64, 15. III. 1921; 2730. II.

na změnu zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy, t. 4053.

199, 10. IV. 1922; 20. VII.

Resoluce:

k osnově zák. o úpravě uhelného hospodářství (zpr. t. 1677).

64, 15. III. 1921; 2671. II.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 1988 (zavedení placené dovolené pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty).

67, 19. V. 1921; 91. III.

soc. pol. a rozp. výb. zpr. t. 2023 (úprava zaopatřovacích požitků hornických, návrh vládní a posl. Draxla).

67, 19. V. 1921; 92. III.

soc. pol. výb. zpr. t. 2826 (účast hornických zaměstnanců na správě dolů a podíl na čistém zisku).

83, 5. VIII. 1921; 1126. III.

soc. pol. výb. zpr. t. 3374 (zákon na zachování práva členů bratrských pokladen, vystouplých ze zaměstnání).

125, 25. I. 1922; 2530. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3745 (zákon o bratrských pokladnách).

154, 24. VI. 1922; 1371, 1383. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 4714 (hornické soudy rozhodčí).

275, 18. VI. 1924; 998, 1002. IX.

oprava tisk chyb v osnově zák.

277, 24. VI. 1924; 1019. IX.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 1368; skup. hosp. a soc. pol.).

100, 26. XI. 1921; 1264. IV.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

175, 29. XI. 1922; 1376. VI.

"B" resp. Bae-Bar  "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Ber-Beu  "B" resp. Bez-Bla "B" resp. Bla-Bob "B" resp. Boh-Bol "B" resp. Bor-Blo "B" resp. Brunar  "B" resp. Bub-Bud  "B" resp. Bud-BuřPřihlásit/registrovat se do ISP