"B" resp. Bae-Bar "B" resp. Beč-Ber  "B" resp. Bergmann  "B" resp. Ber-Beu  "B" resp. Bez-Bla "B" resp. Bla-Bob  "B" resp. Boh-Bol  "B" resp. Bor-Blo "B" resp. Brunar  "B" resp. Bub-Bud  "B" resp. Bud-Buř

BAERAN Alois, dr.

XI. voleb. kraj

NN

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. rozp.

Zbaven posl. mandátu nálezem volebního soudu z 23. VI. 1923;

215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Za něho nastoupil Stenzl Alois (něm. živnost.).

Návrhy:

4 pozměňov. návrhy k osnově zák. o odškodnění majitelů válečných půjček (zpr. t. 118),

10, 19. VI. 1920; 522. I.

na udělení důtky podle § 51 j. ř. posl. Langrovi pro urážlivý výkřik při řeči navrhovatele ze dne 14. I. 1921;

43, 18. I. 1921; 1759, II.

Resoluce:

3 resol. ke kapit. VII., XI., XIV., a XIV. A oddílu "Státní vydání" fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168),

100, 26. XI. 1921; 279, 1283, 1290. IV.

týkající se změny čl. IX. fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168),

100, 26, XI. 1921; 1297. IV.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118),

10, 19. VI. 1920; 497. I.

(něm. 543)

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921, t. 1191,

42, 14. I. 1921; 1675. II. (něm. 1709)

o imunitní záležitosti - udělení důtky posl. Fr. Langrovi

48, 27. I. 1921; 1835. II. (něm. 1920)

o souhlasu N. S. ke zvýšení rozpočtových položek kap. "Nejvyšší správní soud" (zpr. t. 1564),

57, 18. II. 1921; 2351. II. (něm. 2368)

o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku,

58, 1. III. 1921; 2406. II. (něm. 2420)

o nal. interp. dr. Hajna o vměšování se říšsko-německého ministra dr. Simonsa do našich vnitřních záležitostí (t. 974),

72, 14. VII. 1921; 459. III. (něm. 506)

o úmluvě uzavřené v. Praze dne 10. III. 1921, mezi R. Č. a republ. Rakouskou o vedení hranice a některých souvislých otázkách (zpr. t. 3293),

118, 10. III. 1922; 1991. IV. (něm. 2004)

o změně fin. zák. ze 17. XII. 1920, č. 682 Sb. z. a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 3373),

123, 20. I. 1922; 2293. IV. (něm. 2338)

o vlastní imunitní záležitosti (zločin vyzvědačství, zpr. t. 3815),

162, 27. X. 1922; 328. VI. (něm. 334).

Interpelace:

o protizákonné konfiskaci brněnského "Montagsblattu",

t. 363. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 1354. 48, 27. I. 1921; 1918. II.

o protizákonné konfiskační praxi vůči novinám Neue Trautenauer Zeitung,

t. 413. 14, 26. X. 1920; 24. II.

o neslýchané censurní praxi, vykonávané okresní politickou správou v Trutnově,

t. 415. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 942. 31, 4. XII. 1920; 1228. II.

o protizákonném zabavení mapy R. Č.,

t. 435. 14, 26. X. 1920; 25. II.

odpov. t. 1189. 40, 11. I. 1921; 1583. II.

o rdoušení škol v Modřicích a Břeclavě,

t. 918. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1693. 62, 10. III. 1921; 2486, II.

o protizákonném zavření obecné školy v Božím Požehnání,

t. 923. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1909. 66, 31. III. 1921; 12. III.

ve věci provádění zákona o státním občanství,

t. 1158. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

odpov. t. 2005. 67, 19. V. 1921; 109. III.

pro pokračování v právních sporech osob, jež úrazem na železnici pozbyly způsobilosti k povolání,

t. 1288. 45, 20. I. 1921; 1813. II.

odpov. t. 2019. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o zabavení úvodníku v "Südmährerblatt" a "Montagsblatt",

t. 1327. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

odpov. t. 1992. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o zákazu schůze ve výročí založení Německé říše,

t. 1791. 66, 31. III. 1921; 8. III.

odpov. t. 2195. 68, 31. V. 1921, 140. III.

o tom, jak se na Moravě konfiskuje,

t. 1794. 66, 31. III. 1921; 8. III.

odpov. t. 2086. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o zacházení s nováčky,

t. 1883. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2196. 68, 31. V. 1921; 140. III.

o tom, jak se jedná s nováčky,

t. 1911. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2377. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

o hrubých nepřístojnostech při udělování státního občanství,

t. 2396. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

odpov. t. 3322/XXXIII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o vyloučení "podezřelých" poštovních zásilek, určených zeměpisnému ústavu vratislavské university, t. 2484.

71, 12. VII. 1921; 339. III.

o odpírání pasů maďarským stát. příslušníkům,

t. 2918. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

odpov. t. 3322/XLI. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

že na nádraží v Brně jsou protizákonné jednojazyčné nápisy,

t. 2920. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

že v Moravské Ostravě mělo býti 5000 osob oloupeno o volební právo tím, že zmizely stálé voličské seznamy, t. 2938.

86, 18. X. 1921; 17. IV.

odpov. t. 3430/IV. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o neodůvodněném zabavení časopisu "Schönhengster Zeitung",

t. 3201/XXII. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

o censurních poměrech na Moravě,

t. 3321/VI. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

odpov. t. 3883/VIII. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o jednojazyčných nápisech na brněnském nádraží,

t. 3785/VIII. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3883/XII. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

Dotazy:

o zabavování knih a časopisů pohraničními celními orgány.

30, 3. XII. 1920; 1041. II.

odpov. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

stran odnětí domovského práva Janu Schanerovi.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o protizákonnostech při přestěhování četníků.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2465. II.

o přeložení pobočky úřadu pro zahraniční obchod.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

o svévoli bytového úřadu v Brně.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

o poškození Bohumila Lasky.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

o nebezpečném střílení brněnského dělostřelectva na ostro.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o zvláštním vlaku pro poslance.

58, 1. III. 1921; 3282. III.

o strašném zneužití úřední moci u četnictva.

59, 3. III. 1921; 2428. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o zabavení německo-lidového týdenníku "Südmährerblatt".

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 70, 30. VI. 1921; 276. III.

o bytových poměrech v Brně.

68, 31. V. 1921; 136. III.

odpov. 121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o neodůvodněném odpírání dovozních povolení německým firmám.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o protiprávném a nezákonném zadržení důstojnického majetku býv. pluku polního dělostřelctva č. 5.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

ve věci býv. zvěrolékařského praporčíka Fr. Kühnela, kterého koncem r. 1918 ztýrali a oloupili o majetek při zatčení čsl. hlídkou.

69, 24. VI. 921; 182. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

že ve Stříbře bylo zakázáno pozdraviti mužský zpěvácký spolek "Schubertbund".

86, 18. X. 1921; 7. IV.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o zabavení úvodníku časopisu "Südmährerblatt" a brněnského listu "Montagsblatt".

86, 18. X. 1921; 7. IV.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o článku "Státní mravouka", uveřejněném v něm. lidovém týdenníku "Südmährerblatt".

86, 18. X. 1921; 8. IV.

odpov. 119, 12. I. 1922; 2012. IV.

o článku "Jen žádné bezúčelné vyjednávání", uveřejněném v něm. lidovém týdenníku "Südmährerblatt".

86, 18. X. 1921; 8. IV.

odpov. 119, 12. I. 1922; 2012. IV.

stran odpovědi na interpelaci tisk 1794, týkající se časopisu "Südmährerblatt".

97, 23. XI. 1921; 865. IV.

o bezdůvodném zbavení hodnosti rytmistra Jana Smidta.

104, 6. XII. 1921; 1391. IV.

o konfiskační praxi.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Svitavách (zločin dle §u 65 a přečin dle §u 302 tr. zák.)

22, 17. XI. 920; 354. II.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin velezrady a rušení veř. pokoje podle §§ 58 c), 65 a) b) tr. zák.)

44, 20. I. 1921; 1777. II.

žád. obnov. 147, 16. VI. 1922; 921. V.

řízení zast. 291, 24. IX. 1924; 2071. IX.

zemsk. tr. s. v Brně (přečin podle §u 305 tr. zák.)

46, 25. I. 1921; 1822. II.

okr. s. v Brně (soukromá žaloba Elsy Menschigové pro přestupek proti bezpečnosti cti dle §u 488 tr. zák.)

67, 19. V. 1921; 52. III.

řízení zast. 201, 17. IV. 1923; 36. VII.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 491 tr. zák. a čl. V. zák. ze 17. XII. 1862, spáchaný výrokem)

86, 18. X. 1921; 23. IV.

žád. odvolána. 89, 21. X. 1921; 187. IV.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin velezrady podle § 58 b), c) tr. z.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

okr. tr. s. v Brně (přestupek čl. V. zák. ze 17. XII. 1862, čís. 8 ř. z. ex 1863 a § 491 tr. z.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin velezrady podle § 58 c) tr. z., spáchaný řečí pronesenou 6. V. 1921 ve Vídni)

91, 16. XI. 1921; 257. IV.

žád. obnov. 139, 23. V. 1922; 421. V.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle §§ 76, 78, 87 a 81 tr. zák.)

128, 27. I. 1922; 2713. IV.

zpr. ústní; zprav. Nejezchleb-Marcha;

vydán: 129, 27. I. 1922; 2747, 2748. IV.

okr. s. v Mariánských Lázních (přestupek §§ 2, 19 zák. ze 17. XI. 1867 č. 135 ř. z.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

kraj. s. v Chebu (zločin podle § 65 a), b) tr. z., přečin podle § 300 tr. z. a čl. IV. a přestupek podle čl. V. zák. ze 17. XII. 1862, č. 8 ř. z.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

žád. odvolána. 215, 27. V. 1923; 531. VII.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin rušení veřejného pokoje podle § 65 tr. zák.

159, 24. X. 1922; 6. VIl.

žád. odvolána. 191, 23. II. 1923; 2193. VI.

okr. s. v Osoblaze (přestupek podle § 14 shromažď. zák.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

žád. odvolána. 29, 11. V. 1923; 322. VII.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 65 a) tr. z. a přečin podle § 302 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

řízení zast. 211, 12. V. 1923; 361. VII.

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 65, přečin podle §§ 302 a 305 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 8. VI.

žád. odvolána. 185, 6. II. 1923; 114. VI.

zemsk. tr. s. v Brně (vyzvědačství podle § 67 tr. zák.)

159, 24. X. 1922; 8. VI.

zpr. t. 3815; zprav. J. Koudelka;

vydán: 162, 27. X. 1922; 323, 332. VI.

Volán k pořádku:

12, 9. VII. 1920; 667. I.

16, 4. XI. 1920; 103. II.

19, 10. XI. 1920; 269. II.

57, 18. II. 1921; 2352, 2354. II.

58, 1. III. 1921; 2381. II.

66, 31. III. 1921; 29. III.

67, 19. V. 1921; 59. III.

71, 12. VII. 1921; 363. III.

72, 1. VII. 1921; 455. III.

118, 10. I. 1922; 1995. IV.

128, 27. I. 1922; 2671, 2672. IV.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 5 schůzí. 19, 10. XI. 1920; 269. II.

 

BARTÁK Václav

XX. voleb. kraj

ČSD

Nastoupil za Surányiho Lajoše, jenž nálezem volebního soudu pozbyl mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 118, 10. I. 1922; 1977. IV.

Volba verifikována 139, 23. V. 1922; 410. V.

Slib vykonal 119, 12. I. 1922; 2011. IV.

Byl členem výb. doprav. - inic. - kult. soc. pol. - ústav. práv. a zásob.

Dotazy:

o nezákonném postupu okresního soudu v Lučenci.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Báňské Bystřici (přečin násilí proti vrchnosti podle § 69, odst. I tr. z. a § 4, odst. I zák. čl. XL z r. 1914 a přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, č. 1 a 2, § 9, č. 4 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil dne 25. října 1923 v Lučenci)

284, 11. IX. 1924; 1324. IX.

zpr. t. 4877; zprav. K. Moudrý;

nevydán 319, 19. XII. 1924; 1054. X.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy spáchané tiskem podle § 1 a § 3, odst. II., č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 proti vrch. strážmistrovi R. Janečkovi)

322, 11. II. 1925; 1096. X.

zpr. t. 5103; zprav. J. Mach;

nevydán 358, 10. VII. 1925; 511. XI.

 

BARTOŠEK Theodor, dr.

I. voleb. kraj.

ČSSS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. imunit. - kult. - práv. rozp. - ústav. - ústav. práv. a živnost. Přestal býti členem klubu ČS.

195, 8. III. 1923; 2457. VI.

Stal se členem klubu SS.

198, 23. III. 1923; 3. VII.

Zbaven posl. mandátu nálezem volebního soudu z 22. VI. 1923.

215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Za něho nastoupil Mikuláš Václav ČS.

Návrhy:

na vydání zákona, jímž se zavádí v R. Č. rozluka církve od státu, t. 1.

3, 2. VI. 1920; 32. I.

obnoven t. 3910/IX.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na zákonité upravení státní služby technické, t. 195.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

na úpravu poměrů samosprávné stráže v R. Č., t. 658.

18, 9. XI. 1920; 205. II.

obnoven t. 3910/XIV.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby vzhledem k výsledkům sčítání lidu byla zákonem nově upravena otázka příspěvků pro účely církevní z prostředků státních a veřejnoprávních korporací, t. 1521.

64, 15. III. 1921; 2729. II.

aby na dobu přechodnou, nežli provedena bude odluka církve od státu, upraveny byly prozatímním zákonem některé Bartošek Theodor, dr. právní poměry církevní, t. 2183.

68, 31. V. 1921; 141. III.

obnoven t. 3910/XXXIII.

182, 16. XII. 1922; 1784. VI.

na organisaci "Československého státního nakladatelství", t. 3212,

102, 2. XII. 1921; 1335. IV.

obnoven t. 3910/XXIII.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby byl vydán zákon, kterým se upravují služební poměry okresních cestářů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 3601.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

pozměnov. návrh k osnově zákona o organisaci soudů (zpr. t. 743), týkající se textových změn.

35, 17. XII. 1920; 1427. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o převzetí statků připadlých podle mírových smluv R. Č. (zpr. t. 2816), týkající se potomků Frant. Ferd. Este.

83, 5. VIII. 1921; 1108. III.

5 pozměňov. návrhů k osnově zák. o státním soudu (zpr. t. 4022) k §§ 2, 5-6, 23 a 24.

194, 6. III. 1923; 2441-2. VI.

Resoluce:

k fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se podpory církve čsl. a úpravy platových poměrů přestoupivších kněží.

28, 1. XII. 1920; 813. II.

Zpravodajem:

ústav. výb. zpr. t. 301 (sloučení soused. obcí a osad s Prahou).

13, 10. VII. 1920; 715. I.

im. výb. ústní zpráva o stížnosti posl. Biňovce proti posl. Tausikovi pro urážlivý výrok za řeči posl. dra Šmerala.

43, 18. I. 1921; 1723. II.

im. výb. zpr. t. 1315 (im. Vlad. Drobného).

50, 3. II. 1921; 2073. II.

im. výb. zpr. t. 1316 (im. Fr. Windirsche).

50, 3. II. 1921; 2073. II.

im. výb. zpr. t. 1317 (im. Jos. Sajdla).

50, 3. II. 1921; 2074. II.

práv. výb. zpr. t. 1518 (vydání sazeb pro výkony advokátů a jich kanceláří).

55, 16. II. 1921; 2232. II.

práv. výb. zpr. t. 1878 (převzetí pojištění cizozemských pojišťoven pojišťovnami domácími).

68, 31. V. 1921; 143. III.

im. výb. zpr. t. 2194 (im. Fr. Zavřela).

89, 21. X. 1921; 210. IV.

im. výb. zpr. t. 2595 (im. D. Leibla).

89, 21. X. 1921; 210. IV.

im. výb. zpr. t. 2597 (im. E. Bobka).

89, 21. X. 1921; 211. IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 3278 (změna a doplnění některých ustanovení advokátních řádů).

112, 19. XII. 1921; 1729. IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 3310 (zákon o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922).

115, 20. XII. 1921; 1830. IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 3675 (návrh posl. Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky a Dubického na mimořádné opatření bytové péče).

147, 16. VI. 1922; 922. V.

im. výb. zpr. t. 3849 (im. J. Najmana).

168, 16. XI. 1922; 449. VI.

im. výb. zpr. t. 3848 (im. inž. Junga).

177, 7. XII. 1922; 1531. VI.

im. výb. zpr. t. 3850 (im. J. Koudelky).

177, 7. XII. 1922; 1532. VI.

Řeč v rozpravě:

o stanovení doby k organisaci soudů I. a II. stol. a soudů vojenských (zpr. t. 743),

35, 17. XII. 1920; 1430. II.

o převzetí statků připadlých podle mírových smluv Rep. Čsl. (zpr. t. 2816),

83, 5. VIII. 1921; 1108. III.

o zák. na ochranu republiky (zpr. t. 4021), vysvětluje své odchylné stanovisko od klubu čsl. socialistů k projednávané předloze,

194, 6. III. 1923; 2421. VI.

Interpelace:

naléhavá, o způsobu, jakým se provádí nesnesitelná již konfiskační praxe českoslov. tiskovými úřady

t. 4145. 211, 12. V. 1923; 386. VII.

odpov. t. 4231/I. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

o persekuci učitele Jos. Kudena v Kunovicích na Mor.,

t. 1111. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

odpov. t. 1862. 66, 31. III. 1921; 12. III.

o zjišťování bezkonfesnosti při chystaném všeobecném sčítání lidu,

t. 1394. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

odpov. t. 1662. 61, 8. III. 1921; 2478. II.

o zvůli konfiskační na českém jihu,

t. 1448. 52, 8. II. 1921; 2122. II.

odpov. t. 2422. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

o nezákonném obmezování práva svobodného projevu mínění jednotlivých občanů i celých obecních zastupitelstev,

t. 1449. 52, 8. II. 1921; 2122. II.

odpov. t. 2979. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

o protizákonném jednání četníka Dědečka z Bakova,

t. 1820. 66, 31. III. 1921; 8. III.

o platech poskytovaných z veřejných prostředků státních jeptiškám na Kladně, jakožto býv. učitelkám tamních dívčích škol,

t. 2215. 68, 31. V. 1921; 139. III.

o protizákonné praxi při vyřizování výstupu z církve osob na Slovensku bydlících, majících domovské právo na území mimoslovenském,

t. 2226. 69, 24. VI. 1921; 185. III.

o započítání služebních let bývalým katechetům,

t. 2285. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3024. 86, 18. X. 1921; 24. IV.

o libovůli praxe tiskové v Praze,

t. 3561/II. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3801/VIII. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o nepřípustné praxi konfiskační a nepřípustném počínání si politického úředníka,

t. 3887/I. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4007/VII. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

o nepřípustném jednostranném výkonu trestního řízení soudního,

t. 4157/IX. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4243/II. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

Dotazy:

o ženském učitelském ústavu Dominikánek v Olomouci-Řepčíně.

67, 19. V. 1921; 99. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o vyznačování rubriky o náboženském vyznání na školních zprávách a vysvědčeních.

67, 19. V. 1921; 99. III.

o nezákonnostech, jež se udály při sčítání lidu, zejména v politickém okresu boskovickém na Moravě.

68, 31. V. 1921; 135. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

o nepřípustné klerikalisaci dívčího školství.

68, 31. V. 1921; 135. III.

odpov. 76, 27. VII. 1921; 728. III.

o nepřístojném a stranickém chování úředníků okres. polit. správy na Král. Vinohradech vůči starostovi obce Bráníka.

68, 31. V. 1921; 135. III.

odpov. 74, 19. VII. 1921; 575. III.

ve věci Viktorie Sedláčkové, učitelky v Turnově.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

o nezákonné praxi při vyřizování výstupů a přestupů církevních.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

o nepřístojnostech při tak zv. školské stávce v Protivanově na Moravě.

92, 17. XI. 1921; 339. IV.

o bytovém úřadě města Prahy a jeho nepřístojnostech.

119, 12. I. 1922; 2012. IV.

týkající se nedbalého úřadování u kraj. soudu v Litoměřicích.

150, 21. VI. 1922; 1174. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o nepřípustném a nevážném rozhodování okresní politické správy v Táboře.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

o nepřípustném postupu okresní správy polit. v Mělníku při vyřizování včas podané stížnosti.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

o nedbalém úřadování u krajského soudu v Litoměřicích.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

ve věci obecního kronikáře ve Velkých Svatoňovicích

160, 25. X. 1922; 55. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o nepřípustném praktikování malého školského zákona okresním školním úřadem v Trutnově.

161, 26. X. 1922; 177. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

o státu našeho nedůstojném úřadování okresní politické správy v Táboře ve věci vyznavačů církve československé v Chotovinách u Tábora.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

o některých nepřístojnostech prakse u soudu.

211, 12. V. 1923; 360. VII.

ve věci neoprávněného požadování určitých poplatkových sazeb při civilních oddavkách.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

o zbytečném znepokojování učitelů politickými a kulturními odpůrci.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

o nesprávné úpravě svátečního prázdna pro úředníky na Podkarpatské Rusi.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

"B" resp. Bae-Bar "B" resp. Beč-Ber  "B" resp. Bergmann  "B" resp. Ber-Beu  "B" resp. Bez-Bla "B" resp. Bla-Bob  "B" resp. Boh-Bol  "B" resp. Bor-Blo "B" resp. Brunar  "B" resp. Bub-Bud  "B" resp. Bud-BuřPřihlásit/registrovat se do ISP