"B" resp. Bae-Bar "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Bergmann  "B" resp. Ber-Beu  "B" resp. Bez-Bla "B" resp. Bla-Bob  "B" resp. Boh-Bol  "B" resp. Bor-Blo "B" resp. Brunar  "B" resp. Bub-Bud  "B" resp. Bud-Buř

BEČKA Bohdan, inž.

I. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - inic. - rozp. a soc. pol.

Jmenován ministrem financí 24. II. 1923.

192, 27. II. 1923; 2217. VI.

Návrhy:

na zřízení říšského výzkumného ústavu uhelného, t. 589.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na prodloužení omezení práva stěhovacího, t. 3214.

102, 2. XII. 1921; 1335. IV.

na vydání zákona o stavebním ruchu, t. 3249.

107, 15. XII. 1921; 1519. IV.

na mimořádná opatření bytové péče, t. 3308.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

Zpravodajem:

doprav. výb. zpr. t. 299 (státní podpora při zahájení soustavné elektrisace).

13, 10. VII. 1920; 715. I.

doprav. výb. zpr. t. 1208 (daňové výhody pro stavby a pro zaopatřov. strojů).

44, 20. I. 1921; 1778. II.

doprav. výb. zpr. t. 1619 (daňové výhody pro stavby a pořízení strojů).

59, 3. III. 1921; 2449. II.

doprav. výb. zpr. t. 1714 (dostavění si Chrást, okres Jílové).

62, 10. III. 1921; 2520. II.

doprav. výb. zpr. t. 115 (zřízení místní dráhy Žichovice-Rábí-Kašperské Hory-Vimperk).

62, 10. III. 1921; 2520. II.

doprav. výb. zpr. t. 1716 (zřízení osobního nádraží v Židenicích).

62, 10. III. 1921; 2521. II.

doprav. výb. zpr. t. 2428 (zákon, jímž se zřizuje Ředitelství československé státní dunajské. plavby v Bratislavě).

70, 30. VI. 1921; 306. III.

doprav. výb. zpr. t. 2332 (zákon o povinnostech vlastníků pozemků při stanovení státních hranic a udržování jich v patrnosti).

70, 30. VI. 1921; 310. III.

doprav. výb. zpr. t. 3306 (vydání zákona o stavebním ruchu).

112, 19. XII. 1921; 1742. IV.

doprav. výb. zpr. t. 3294 (zřízení Ředitelství čsl. stát. dunajské plavby v Bratislavě).

115, 20. XII. 1921; 1828. IV.

doprav. výb. zpr. t. 3296 (změna a doplnění některých ustanovení zákonů o ochraně vynálezů).

115, 20. XII. 1921; 1829. IV.

doprav. výb. zpr. t. 3393 (zpráva o VII. mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Lisaboně).

129, 27. I. 1922; 2750. IV.

doprav. výb. zpr. t. 3466 (úmluva stanovící definitivní dunajský statut, podepsaná v Paříži r. 1921).

134, 4. IV. 1922; 225, 229. V.

doprav. výb. zpr. t. 3933 (Úmluva o úpravě vzduchoplavby, sjednaná v Paříži dne 13. X. 1919).

184, 19. a 2. XII. 1922; 1954. VI.

Řeč v rozpravě:

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

56, 17. II. 1921; 2285. II.

o zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 344. V.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1194. VI.

Věcná poznámka:

o výrocích posl. Nejezchleba-Marchy učiněných během rozpočtové debaty o obchodování Živnobanky s Obilním ústavem.

100, 26. XI. 1921; 1272. IV.

 

BEČKO Jan

XVIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. rozp. - socialisač. - soc. pol. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - zeměd. a živnost.

Návrhy:

na změnu a doplnění zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 289 Sb. z. a n., kterým se opravují postupové poměry zaměstnanců státních báňských podniků, t. 3538.

139, 23. V. 1922; 415. V.

na vydání zákona na doplnění IX. čl. zákona o celní sazbě ze dne 13. února 1906, čís. 20 ř. z. a čl. LIII. uh. zák. z r. 1907, t. 4336.

238, 10. XII. 1923; 1259. VIII.

Resoluce:

k osnově zák. o bratrských pokladnách (zpr. t. 3745), týkající se úpravy pojištění lesního dělnictva podle pojištění u bratrských pokladen hornických.

154, 24. VI. 1922; 1383. V.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 2835 zvýšení zaopatř. platů hornických na Slovensku a Podkarpat. Rusi).

85, 6. VIII. 1921; 1283. III.

zeměd. výb. zpr. t. 5262 (úprava poměrů vzniklých z usídlení osadníků na základě poměru námezdního na nemovitém stát. majetku na Slovensku a Podkarp. Rusi).

355, 9. VII. 1925; 465. XI.

korektury 359, 13. VII. 1925; 526. XI.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1090. IV.

o zákonu, jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen, vystouplých ze zaměstnání (zpr. t. 3374).

125, 25. I. 1922; 2535. IV.

o prozatímní úpravě zřízení obcí na Slovensku (zpr. t. 3735).

156, 26. VI. 1922; 1468. V.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.).

175, 29. XI. 1922; 1338. VI.

o úpravě hospodaření ve státních závodech (zpr. t. 3891).

177, 7. XII. 1922; 1522. VI.

o naléh. interpelacích ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

191, 23. II. 1923; 2201. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

236, 30. XI. 1923; 1101. VIII.

o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a Podk. Rusi. (zpr. t. 4552).

264, 16. IV. 1924; 699. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hosp.).

306, 26. XI. 1924; 676. X.

Interpelace:

ohledně zvýšení odpočivných požitků bývalým zaměstnancům uhersk. státu na Slovensku a jich pozůstalým,

t. 662. 18, 9. XI. 1920; 205. II.

odpov. t. 1334. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

v zálež. prodeje stát. železárny v Podbrezové Živnostenské bance,

t. 920. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1128. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

ohledně protahování vyšetřování o zmizení 43letého dělníka Tomáše Švédy,

t. 1088. 40, 11. I. 1921; 1572. II.

odpov. t. 1950. 67, 19. V. 1921; 108. III.

ohledně protizákon. úřadování stát. lesního úřadu ve Starých Horách,

t. 1105. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

odpov. t. 2025. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o zrušení povinné kauce pro vydavatele novin na Slovensku, o předběžné censuře a obmezování shromažďovacího a spolčovacího práva na Slovensku, t. 2766.

81, 4. VIII. 1921; 1004. III.

v záležitosti násilného přepadávání, terorisování, ba dokonce vraždění pokojných občanů exponenty komunistické strany na Slovensku, t. 4048/X.

201, 17. IV. 1923; 34. VII.

odpov. t. 4254/XV.

225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

Dotazy:

o poměrech na dolech v Handlové.

69, 24. VI. 1921; 240. III.

ohledně zavedení veřejné dopravy na úzkokolejné železnici Hronec-Dobrodž.

175, 29. XI. 1922; 1427. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

ohledně vyměňování t. zv. volných slovenských sil poštovního personálu, které se zúčastnily stávky roku 1919.

183, 18. XII. 1922; 1789. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

v záležitosti zakázání oslavy svátku 28. října 1923 na území státní železárny v Podbrezové.

225, 13. XI. 1923; 227. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

v záležitosti přijetí 30 dělníků ze Zvolenu z továrny "Union" do státní dílny na opravu vagonů ve Zvolenu.

225, 13. XI. 1923; 227. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o nepořádku v osobních vozech na železniční linii Zvolen-Brezno, Brezno-Červená Skala a Brezno-Polhova.

242, 13. XII. 1923; 1444. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (zločin lživé obžaloby podle § 227 tr.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

zpr. t. 3298; zprav. dr. Markovič;

nevydán 118, 10. I. 1922; 1997-8. IV.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, odst. II., bod 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

řízení zast. 199, 10. IV. 1923; 21. VII.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem podle §§ 1 a 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Adolf Horvát)

218, 28. VI. 1923; 641. VII.

zpr. t. 4424; zprav. J. Konečný;

vydán: 248, 18. III. 1924; 111, 112. IX.

sedrie v Bratislavě (dvojnásobný přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Josef Minarik)

337, 31. III. 1925; 6. XI.

zpr. t. 5282; zprav. J. Mach;

vydán pouze pro přečin pomluvy dr. J. Minarika.

376, 13. X. 1925; 1509. XI.

sedrie v Ružomberku (přečin osočování podle § 1, § 3 zák. čl. XLI z r. 1914 a přestupek podle § 41 přestupkového zákona z r. 1879, jichž se dopustil článkem v časopise "Prebiudenie" ze dne 23. listopadu 1924 proti inž. Peterovi Železniakovi)

342, 22. V. 1925; 120. XI.

zpr. t. 5308; zprav. K. Moudrý;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1528. XI.

 

BECHYNĚ Rudolf

XII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. Stálého.

Jmenován ministrem školství a národní osvěty 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Zvolen náměstkem předsedy vlády za Ant. Švehlu.

219, 30. X. 1923; 2. VIII.

Zproštěn úřadu ministra školství a národní osvěty 3. X. 1924.

294, 30. X. 1924; 2. X.

Návrhy:

aby byl vydán zákon o stavebním ruchu, t. 1551.

55, 16. II. 1921; 2228. II.

na vydání zákona o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven N. S. R. Č., t. 1566.

55, 16. II. 1921; 2254. II.

na změnu zákona z 20. prosince 1918, čís. 93 Sb. z. a n., o platu presidenta Československé republiky, t. 2807.

81, 4. VIII. 1921; 1005. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úvěru na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu (zpr. t. 3370), týkající se nadpisu zákona.

127, 26. I. 1922; 2584. IV.

Resoluce:

k osnově zák. o úpravě právních nároků a závazků čsl. státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. X. 1918 a znějí na měnu jinou než korunovou (zpr. t. 3681).

147, 16. VI. 1922; 945. V.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1920 (zpr. t. 1191).

43, 18. I. 1921; 1747. II.

o vládním prohlášení min. předsedy dr. Beneše z 18. X. 1921.

89, 21. X. 1921; 200. IV.

o prohlášení dr. Beneše, jímž se podává zpráva o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26, X. 1921; 236. IV.

o zmocnění ministra financí k uzavírání výpůjček též v cizí měně (zpr. t. 3445).

131, 29. III. 1922; 34. V.

Interpelace:

o poměrech na Podkarpatské Rusi

t. 3331/III. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem; žalobce Ot. Tůma a spol.)

109, 16. XII. 1921; 1553. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 421. V.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem, k soukr. žalobě dr. Karla Altmanna v Praze)

122, 19. I. 1922; 2183. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 421. V.

Volán k pořádku:

127, 26. I. 1922; 2615. IV.

 

BENDA Ferdinand

XVII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. rozp. - vyšetřov. zásob. - zahran. a zeměd.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o částečném zákazu námezdného kojení (zpr. t. 4208) k §§ 1, 3 a 4.

267, 3. VI. 1924; 788. IX.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 2790 (změna ustanovení o veřejných silnicích a mýtech na Slovensku a Podkarp. Rusi).

84, 6. VIII. 1921; 1200. III.

rozp. výb. zpr. t. 2835 (zvýšení zaopatřov. platů hornických na Slovensku a Podkarp. Rusi).

85, 6. VIII. 1921; 1282. III.

rozp. výb. zpr. t. 4733 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci učitelstvu nestátních škol na Slovensku).

279, 25. VI. 1924; 1066. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4734 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci učitelstvu nestátních škol na Podkarpatské Rusi).

279, 25. VI. 1924; 1064, 1086. IX.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1138. II.

o naléh. interp. dr. Jurigy, t. 789, o nepořádcích v Ústřed. družstvu v Bratislavě.

54, 14. II. 1921; 2208. II.

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

95, 21. XI. 1921; 662. IV.

o naléh. interp. A. Hlinky t. 3584 o demolování redakce a administrace časop. "Slovák" a "Ľudové Noviny".

150, 21. VI. 1922; 1203. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 180. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 423. VIII.

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

284, 11. IX. 1924; 1349. IX.

o živnostenském zákonu pro Slovensko a Podkarpatskou Rus a o změně zákona o úpravě právních poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci tamže (zpr. t. 4773 a 4834).

293, 25. IX. 1924; 2133. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. polit.).

303, 21. XI. 1924; 451. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1169. XI.

Interpelace:

naléhavá, o monopolu výbušných látek,

t. 975. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

odpov. t. 1339. 49, 28. I. 1921; 2015. II.

ohledně zodpovědění dotazu podaného v býv. N. S. Ferd. Bendou o bezdůvodném censurování článku v "Robotnic. "Novinách" (tisk 1997 z r. 1919), t. 147.

10, 19. VI. 1920; 463. I.

odpov. t. 552. 14, 26. X. 1920; 12. II.

o nepořádcích v Ústředním družstvu v Bratislavě, t. 738.

22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 2034. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o krvavých výtržnostech v Novém Městě n. Váhem, t. 3696/II.

148, 20. VI. 1922; 1018. V.

odpov. t. 3697. 148, 20. VI. 1922; 1018. V.

Dotazy:

o rychlé výpomoci požárem postiženým obce Čičmány.

89, 21. X. 1921; 187. IV.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

v záležitosti katolického patronátního nižšího reálného gymnasia v Klášteře pod Zniovem.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy soukromého žalobce posl. Svetlika podle § 1, 3, odst. II. bod. 1 zák. čl. XLI z r. 1914).

75, 22. VII. 1921; 687. III.

zpr. t. 3299; zprav. dr. Markovič;

nevydán 118, 10. I. 1922; 1998-9. IV.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 1, § 3, odst. II., č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem v "Robotnických Novinách" proti dr. Galvánekovi).

294, 30. X. 1924; 32. X.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem, článek v časopise "Robotnícke Noviny" ze dne 17. srpna 1924, č. 188, podle § 1, § 3, odst. II., č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Vanček).

324, 5. III. 1925; 123. X.

zpr. t. 5099; zprav. J. Rouček;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1505. XI.

sedrie v Bratislavě (desateronásobný přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný článkem v "Robotnických Novinách" ze dne 18. února 1925)

379, 16. X. 1925; 1609. XI.

 

BENEŠ Eduard, dr.

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 9, 18. VI. 1920; 387. I.

Jmenován ministrem zahranič. věcí 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Jmenován opětně ministrem zahraničních věcí 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Jmenován předsedou vlády a opětně ministrem věcí zahraničních 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Podal demisi jako ministerský předseda a jmenován opětně ministrem věcí zahraničních 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti).

40, 11. I. 1921; 1576. II.

zpr. t. 1597; zprav. dr. Kubíček;

nevydán 59, 3. III. 1921; 2450. II.

 

BERAN Rudolf

IX. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - imunit. - rozp. - soc. pol. - úsp. kom. - ústav. práv. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

v příčině zajištění expedice strojených hnojiv z továren před zimním osevem, t. 54.

7, 15. VI. 1920; 343. I.

v příčině opatření hnojivého vápna pro podzimní hnojení, t. 55.

7, 15. VI. 1920; 343. I.

aby zajištěna byla výroba strojených hnojiv v tuzemských továrnách na stroj. hnojiva, t. 56.

7, 15. VI. 1920; 343. I.

na rozšíření stanice Doňov, t. 1420.

50, 3. II. 1921; 2055. II.

na vydání zákona na zřízení pracovních kolonií za účelem omezení zločinnosti, t. 2282.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

obnoven t. 4028/V.

195, 8. III. 1923; 2459. VI.

na vydání zákona, kterým se mění živnostenský řád ohledně udílení koncese živnosti kominické, t. 2630.

75, 22. VII. 1921; 708. III.

na změnu zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921, t. 3668.

147, 16. VI. 1922; 921. V.

Zpravodajem:

doprav. výb. zpr. t. 2408 (24hodinové počítání času).

69, 24. VI. 1921; 208. III.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1119. II.

o sestátnění soukrom. železnic (zpr. t. 890).

35, 17. XII. 1920; 1476. II.

o naléhavých interpelacích ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

192, 27. II. 1923; 2259. VI.

o naléhavých interpelacích t. 4818, 4820, 4809 a 4821, podaných v záležitosti vzestupu drahoty.

282, 4. IX. 1924; 1222. IX.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1168. X.

Interpelace:

naléhavá, o neudržitelné praxi lichevních soudů,

t. 2809. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3221/XIII. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

stran násilného počínání si dělnictva v Poříčí u Čes. Budějovic,

t. 117. 9, 18. VI. 1920; 390. I.

odpov. t. 617. 16, 4. XI. 1920; 50. II.

o násilném jednání soc. dem. odborových sdružení vůči dělnictvu z jiných politických stran, t. 1690.

60, 8. III. 1921; 2466. II.

o poskytnutí náhrady držitelům evidenčních vojenských koní před válkou,

t. 1874. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2198. 68, 31. V. 1921; 140. III.

Dotazy:

ohledně provádění výkupu obilí na Podkarpatské Rusi.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

odpov. 49, 28. I. 1921; 2017. II.

o násilném jednání sociál. demokrat. odborových sdružení na dole "Ondřej" ve Výtuni, pošta Merklín.

67, 19. V. 1921; 99. III.

odpov. 71, 12. VII. 1921; 338. III.

o ukládání a vymáhání daní na firmě J. Miniberger a syn ve Volyni.

247, 6. III. 1924; 12. IX.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 888. X.

o rozkazu daném revisním úředníkům pro kontrolu daně z obratu a přepychové co do vyrozumívání podnikatelů o výsledku revise daně z obratu a přepychu.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1177. IX.

o volbách do komisí pro daň z příjmu a do komisí odvolacích.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 307, 27. XI. 1924; 696. X.

"B" resp. Bae-Bar "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Bergmann  "B" resp. Ber-Beu  "B" resp. Bez-Bla "B" resp. Bla-Bob  "B" resp. Boh-Bol  "B" resp. Bor-Blo "B" resp. Brunar  "B" resp. Bub-Bud  "B" resp. Bud-BuřPřihlásit/registrovat se do ISP