"B" resp. Bae-Bar  "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Ber-Beu  "B" resp. Bez-Bla "B" resp. Bla-Bob "B" resp. Boh-Bol "B" resp. Bor-Blo "B" resp. Brunar  "B" resp. Bub-Bud  "B" resp. Bud-Buř

BUDIG Franz

XI. voleb kraj

NL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - vyšetřov. a zeměd.

Návrhy:

na změnu § 4, č. 16 vlád. návrhu o dani z obratu, t. 1430.

51, 4. II. 1921; 2086. II.

na změnu branného zákona z 19. března 1920, t. 1654.

59, 3. III. 1921; 2452. II.

obnoven č. 3630; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

o živelné pohromě v obcích Dlouhé Loučce, Pačově, Ludvíkově, Horní Hynčině, Pohledech, Horní Rudné, Molíkově, Rozstání a Borové v okrese moravskotřebovském, t. 4219.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

Resoluce:

k osnově zák. o stát. příspěvku k opravným pracím na moravských vodotocích (zpr. t. 2225), týkající se dokončení regulace Svitavky.

71, 12. VII. 1921; 378. III.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830); události teplické.

23, 23. XI. 1920; 406. II. (něm. 427)

o všeobecné dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

78, 1. VIII. 1921; 873. III. (něm. 895)

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1141. IV. (něm. 1238)

o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 3650).

146, 14. VI. 1922; 823. V. (něm. 883)

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

172, 23. XI. 1922; 959. VI. (něm. 1003)

o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1378. VIII. (něm. 1434)

o změně §§ 25 zákonů o ubytování vojska (zpr. t. 4483).

256, 4. IV. 1924; 281. IX. (něm. 294)

o zvelebení a ochraně výroby rostlinné (zpr. t. 4559).

265, 27. V. 1924; 747. IX. (něm. 764)

o zákonu o plemenitbě hospodářských zvířat (zpr. t. 4691).

274, 17. VI. 1924; 975. IX. (něm. 991)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.).

368, 1. X. 1925; 919. XI. (něm. 978)

Interpelace:

naléhavá, o drakonických rozsudcích nad vojáky, kteří neuposlechli mobilisačního rozkazu nebo pozdě,

t. 3363. 122, 19. I. 1922; 2182. IV.

naléhavá, jak násilně vládne vládní komisar v Jihlavě,

t. 4626. 267, 3. VI. 1924; 802. IX.

stran vývozu zeleniny z jižní Moravy,

t. 138. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 481. 14, 26. X. 1920; 28. II.

o obecních volbách v Guttenfeldu, Fellersdorfu a Nov. Přerově (okres Mikulov),

t. 190. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 484. 14, 26. X. 1920; 28. II.

stran zastavení nezákonně začaté novostavby české měšťanské školy v Mor. Chrastové (okr. Mor. Třebová) a přeložení staveniště na místo označené obec. zastupit.,

t. 213. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 818. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

o německých školách v Gutenfeldu, Frelichově a Novém Přerově (okres Mikulov),

t. 215. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 540. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o jihomoravském pohraničním styku,

t. 424. 14, 26, X. 1920; 24. II.

odpov. t. 1029. 32, 14. XII. 1920; 1315. II.

o české menšinové škole ve Fryšavě,

t. 1795. 66, 31. III. 1921; 8. III.

odpov. t. 2909. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

o přesazování železničních zaměstnanců z domovské stanice Hrušovany,

t. 1932. 67, 19. V. 1921; 106. III.

aby se ustavila německá okresní školní rada ve Znojmě,

t. 3158/XX. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

o přeměně zemědělské školy ve Valčicích na školu oboujazyčnou,

t. 3442/XX. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3790/VII. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o přehmatech, náboženství nepřátelských a právu se příčících, v Hodonicích na Moravě,

t. 3853/XXVII. 173, 24. XI. 1922; 1119. VI.

odpov. t. 4179/XX. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

jak znojemské státní zastupitelství stranicky užívá censury proti znojemským německým časopisům, zvláště proti časop. "Znaimer Wochenblatt",

t. 4152/II. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4243/VII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o prodeji z volné ruky panství Hielleho a Diettricha na Žatecku,

t. 4903/IV. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

odpov. t. 5056/II. 332, 18. III. 1925; 1345. X.

o zrovnoprávnění staropensistů,

t. 5338/X. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

o stavbě silnice z Garschönthalu do Selce.

65, 16. III. 1921; 2763. II.

odpov. 72, 14. VII. 1921; 430. III.

o výměně kovových mincí a rakouských peněz.

65, 16. III. 1921; 2763. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

zda jest pravda, že při obchodní smlouvě mezi Československem a Rakouskem byl dovolen dovoz postříbřeného stolního nářadí a příborů za 15,000.000 Kč.

107, 15. XII. 1921; 1512. IV.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Svitavách (zločin dle § 65 a přečin dle § 302 trest. zák.)

22, 17. XI. 1920; 354. II.

zemsk. tr. s. v Brně (přečin podle § 305 tr. z.)

46, 25. I. 1921; 1822. II.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin podle § 65 a) trest. zák., přečin podle § 305 tr. z. a čl. III, případně přestupek podle čl. V. zák. ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863)

66, 31. III. 1921; 5. III.

žád. odvolána 139, 23. V. 1922; 422. V.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin rušení veřejného klidu podle § 65 a) tr. z.)

139, 23. V. 1922; 421. V.

řízení zast. 219, 30. X. 1923; 22. VIII.

 

BURIAN Edmund

XI. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem kom. pro kontr. dávky z maj., výb. imunit. - inic. - ústav. - ústav. práv. - vyšetřov. a zahran.

Návrhy:

5 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zák. o svátcích a památných dnech R. Č. (zpr. t. 5119) k §§ 1-4 a 7.

336, 21. III. 1925; 1527-8. X.

3 pozměňov. návrhy k osnově zák. o vzájemném poměru náboženských vyznání (zpr. t. 5136) k §§ 1, 11 a 17.

341, 2. IV. 1925; 88. XI.

aby ministerský předseda ve 308. schůzi posl. sněm. podal zprávu o opatřeních, jež hodlá vláda učiniti proti drahotě, proti zastavování a omezování výroby, proti propouštění zaměstnanců, proti přetěžování pracující třídy daněmi a jinými veřejnými dávkami, v oboru péče o nezaměstnané a péče bytové a pro zvýšení platů státních zaměstnanců.

308, 3. XII. 1924; 804. X.

podle § 46, aby ministerský předseda neb jeho zástupce dostavil se do schůze a podal zprávu o situaci.

343, 22. V. 1925; 134. XI.

na přechod k dennímu pořadu přes osnovu zákona o změně příslušnosti trestních soudů ve věcech urážek na cti tiskem (zpr. t. 4569).

263, 15. IV. 1924; 605. IX.

aby se přes t. 5021 (úsporná opatření ve veřejné správě) přešlo k dennímu pořadu, event., aby byl vrácen soc. pol. výb. k novému projednání.

317, 18. XII. 1924; 1003-4. X.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830).

26, 25. XI. 1920; 560. II.

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

48, 27. I. 1921; 1897. II.

o zákonu proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních (zpr. t. 2832).

84, 6. VIII. 1921; 1193. III.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

87, 19. X. 1921; 64. IV.

o naléh. interp. A. Pohla t. 3144 (podíl horníků na čistém zisku) a dr. Šmerala t. 3210 (hornický spor na Ostravsku).

104, 6. XII. 1921; 1422. IV.

o "Mezinárodní úmluvě o dozoru na obchod zbraněmi a střelivem" (zpr. t. 3248).

107, 15. XII. 1921; 1517. IV.

o úmluvě uzavřené 10. III. 1921 v Praze mezi R. Č. a republ. Rakouskou o vedení hranice a některých souvislých otázkách (zpr. t. 3293).

118, 10. I. 1922; 1993. IV.

o naléh. interp. t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 636. V.

o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (zpr. t. 4021, 4022).

194, 6. III. 1923; 2386. VI.

o změně ustanovení o trestání válečné lichvy (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1924; 160. IX.

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

262, 15. IV. 1924; 523. IX.

o imunitní záležitosti Jos. Hakena (zpr. t. 4575).

265, 27. V. 1924; 756. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

302, 20. XI. 1924; 396. X.

k témuž předmětu (skup. hosp.).

307, 27. XI. 1924; 758. X.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií na Václavském náměstí 10. II. 1925.

322, 11. II. 1925; 1112. X.

o vzájemném poměru náboženských vyznání (zpr. t. 5136).

341, 2. IV. 1925; 70. XI.

o imunitní záležitosti H. Tausika (zpr. t. 4967); protestuje proti persekuci komunist. strany a zatčení dr. Housera a B. Jílka.

362, 18. IX. 1925; 596. XI.

o změně zákonů o řádu volení do posl. sněmovny a o složení a pravomoci senátu, č. 123 a 124 Sb. z. a n. z r. 1920 (zpr. t. 5291 a 5293).

375, 13. X. 1925; 1475. XI.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců strany K o rozluce církve od státu, drahotě a oslavě 75. naroz. presidenta T. G. Masaryka.

324, 5. III. 1925; 1245. X.

jménem klubu poslanců strany K o procesu komunist. posl. Lansuckého v Polsku; podáno při rozpravě o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 5117).

336, 21. III. 1925; 1543. X.

jménem klubu poslanců strany K, jímž protestuje proti zamýšlené popravě komunisty Rákosiho.

378, 15. X. 1925; 1549. XI.

Věcná poznámka:

v níž činí jménem klubu posl. strany K prohlášení o stanovisku zaujatém k resoluci na zavedení národnostní autonomie v záležitostech školských, jíž podala strana NSD.

371, 6. X. 1925; 1302. XI.

Interpelace:

naléhavá, o sporu v kovodělném průmyslu,

t. 3555. 140, 26. V. 1922; 486. V.

zodpověděna prohlášením minist. soc. péče G. Habrmana.

142, 30. V. 1922; 667. V.

naléhavá, o hospodářské krisi, nezaměstnanosti, snižování mezd a obranném boji kovodělníků,

t. 3567. 141, 29, V. 1922; 511. V.

zodpověděna prohlášením minist. soc. péče G. Habrmana.

142, 30. V. 1922; 667. V.

naléhavá, o krvavém řádění policie proti pražskému dělnictvu,

t. 5071. 330, 16. III. 1925; 1329. X.

o konfiskaci "Rovnosti",

t. 1828. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2110. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o nezaplacení mezd z doby války dělníkům "Zbrojovky" v Brně,

t. 3816/IX. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

odpov. t. 4007/V. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

o konfiskační praksi v Moravské Ostravě,

t. 3862/XIII. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 3975/V. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o porušení osmihodinné doby pracovní státních cestářů,

t. 4085/XVI. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

odpov. t. 4243/XXV. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

že státní cestáři zbaveni osmihodinné doby pracovní a prázdného odpůldne sobotního,

t. 4306/VIII. 236, 30. XI. 1923; 1223. VIII.

odpov. t. 4420/III. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

že se nedodržují zákonná ustanovení o nočním a nedělním klidu práce, jakož i o osmihodinné době pracovní v živnosti pekařské v Brně a na Moravě,

t. 5089/X. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

Dotazy:

podle § 70 jedn. ř. předsedovi poslanecké sněmovny o soustavném potlačování interpelací a projevů komunistických poslanců.

350, 25. VI. 1925; 337. XI.

odpov. předs. posl. sněmovny

352, 2. VII. 1925; 385. XI.

podle § 70 jedn. ř. k předsedovi ústav.-práv. výb., co hodlá učiniti, aby návrh dr. Bartoška o odluce církve od státu (t. 3910/IX) byl co nejrychleji ústav.-práv. výb. projednán.

362, 18. IX. 1925; 605. XI.

odpov. dr. Hrubana, předs. úst.-práv. výb.

362, 18. IX. 1925; 605. XI.

Volán k pořádku:

63, 11. III. 1921; 2621. II.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2030. VI.

194, 6. III. 1923; 2397. VI.

247, 6. III. 1924; 25. IX.

250, 26. III. 1924; 161. IX.

302, 20. XI. 1924; 403. X.

322, 11. II. 1925; 1117. X.

362, 18. IX. 1925; 596, 598, 605. XI.

 

BUŘÍVAL František

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. rozp. a stát. zříz.

Zvolen místopředsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako místopředseda

1, 26. V. 1920; 10. I.

Zvolen definitivním místopředsedou posl. sněmovny

11, 8. VII. 1920; 576. I.

Prohlášení:

o výroku posl. Mlčocha o posl. Feyerfeilovi.

26, 25. XI. 1920; 568. II.

jímž zamítá (podle § 10 odst. 3 jedn. ř.) návrh posl. Skaláka, aby programové prohlášení nově zvolených poslanců z Podkarpatské Rusi bylo dáno na pořad 258. schůze.

257, 7. IV. 1924; 324. IX.

Návrhy:

stran osnovy zákona o služební pragmatice pro státní zaměstnance, t. 746.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

obnoven t. 3910/XVIII.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na jmenování soudních podúředníků úředníky, t. 1252.

43, 18. I. 1921; 1759. II.

a) na započítání drahotních přídavků do stálých mezd a služného zaměstnanců státních drah, b) na doplnění nařízení ministerstva železnic č. 44327 ex 1920 se zřetelem na zákon ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., c) na upravení jmenování zaměstnanců z kategorie služebnické do kategorie podúřednické ve smyslu zákona č. 221 ze dne 24. března 1920, t. 2224.

69, 24. VI. 1921; 189. III.

obnoven t. 3910/XXI.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na úpravu úrazových důchodů důchodcům úrazového zaopatření československých státních drah, t. 3177.

94, 19. XI. 1921; 622. IV.

na prodloužení platnosti čl. IX, § 1 zákona ze dne 7. října 1919, čís. 541 zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 214 Sb. z. a n., zákona ze dne 15. června 1920, čís. 446 Sb. z. a n., zákona ze dne 25. listopadu 1920, čís. 625 Sb. z. a n., zákona čís. 99 Sb. z. a n. ze dne 3. března 1921 a odst. I. bod 1-2 nařízení ministerstva železnic ze dne 26. července 1919, čís. 23592, a změnu zákona 446 a 626 ex 1920, t. 3191.

98, 24. XI. 1921; 1018. IV.

Resoluce:

k osnově zák. o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 717).

20, 11. XI. 1920; 296. II.

k osnově zák. o stav. ruchu (zpr. t. 3306), týkající se podpory stavebního ruchu u železničních zřízenců.

112, 19. XII. 1921; 1759. IV.

k osnově zák. o výkupu ústecko-teplické dráhy státem (zpr. t. 3733).

153, 23. VI. 1922; 1268, 1269. V.

Zpravodajem:

rozp. výb. t. 854 (nouzová výpomoc stát. zaměstnancům).

26, 25. XI. 1920; 534. II.

rozp. výb. zpr. t. 1313 (odpočivné požitky státních zaměstnanců).

50, 3. II. 1921; 2066. II.

rozp. výb. zpr. t. 1515 (rozšíření a úprava nádraží v Kunovicích u Uher. Hradiště).

55, 16. II. 1921; 2249. II.

rozp. výb. zpr. t. 1516 (převzetí Macochy do státní správy a zřízení Národ. parku v Morav. Krasu).

55, 16. II. 1921; 2252. II.

rozp. výb. zpr. t. 1669 (mezinárodní parlamentní konference v Paříži ve dnech 24.-28. listop. 1920).

62, 10. III. 1921; 2511. II.

rozp. výb. zpr. t. 1770 (investiční půjčka dopravní).

64, 15. III. 1921; 2672. II.

rozp. výb. zpr. t. 1698 (soupis válečných o škod podle mírových smluv).

65, 16. III. 1921; 2782. II.

rozp. výb. zpr. t. 2390 (zákon o dopravních daních).

70, 30. VI. 1921; 297. III.

rozp. výb. zpr. t. 2529 (poskytnutí úvěru státní železniční správě na opatření vozidel v r. 1921),

74, 19. VII. 1921; 602. III.

rozp. výb. zpr. t. 2715 (nouzové výpomoce státním zaměstnancům).

83, 5. VIII. 1921; 1114. III.

rozp. výb. zpr. t. 3370 (úvěr na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu).

127, 26. I. 1922; 2558. IV.

rozp. výb. zpr. t. 4109 (výkup dráhy Počeradce-Vrskmany).

206, 3. V. 1923; 289. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4370 (změna ustanovení zákona o daních dopravních).

243, 14. XII. 1923; 1518, 1522. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4673 (úmluva mezi R. Č. a Královstvím Maďarským o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami a o finanční úpravě starých pojišťovacích smluv, uzavřená dne 13. VII. 1923 v Praze).

273, 13. VI. 1924; 949. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4717 (výkup místní dráhy Holič-Hodonín).

277, 24. VI. 1924; 1020. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4940 (úprava požitků některých veřejných zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož v pensí po těchto).

312, 12. XII. 1924; 851. X.

rozp. výb. zpr. t. 5205 (nabytí drah zaručených státem anebo zemí Českou).

348, 23. VI. 1925; 301, 311. XI.

rozp. výb. zpr. t. 5221 (nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy československým státem).

350, 25. VI. 1925; 340. XI.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 717).

20, 11. XI. 1920; 288. II.

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168, skup. hospod. a soc. pol.)

99, 25. XI. 1921; 1223; IV.

Interpelace:

stran srážky vlaků v Česk. Brodě ve dnech všesokolského sletu,

t. 297. 13, 10. VII. 1920; 710. I.

odpov. t. 618. 16, 4. XI. 1920; 50. II.

o 1. odepření náhrady dělmistrům za práci přes čas; 2. odškodnění dělmistrům za spoluúčast při úřed. prohlídkách parních kotlů,

t. 1103. 40, 11. I. 1921; 1572. II.

odpov. t. 1856. 66, 31. III. 1921; 10. III.

ve věci stabilisace a intimace provisorních kancelářských zaměstnanců a výnosu min. železnic ze dne 27. března 1922, čís. 12.104/I/3,

t. 3519/III. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3778/VIII. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

o zařadění telegrafních dělmistrů do hodnostních tříd úřednických na základě zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n.,

t. 3690/XV. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3801/XXVIII. 159, 24. X. 1922; 47. VI.

Dotazy:

ve věci stejnoměrného započítání vojenské služby želez. zaměstnancům, kteří byli ve válce přijati do služeb státních drah.

13, 10. VII. 1920; 709. I.

o některých doposud nesplněných požadavcích železničních zaměstnanců, jakož i o reakčním postupu úřadů železničních oproti určitým kategoriím.

251, 28. III. 1924; 188. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o zmírnění důsledků zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., jakož i o úpravě požitků staropensistů.

251, 28. III. 1924; 188. IX.

odpov. 291, 24. IX. 1924; 2071. IX.

o nezodpovídání dotazů poslaneckých.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

o resoluci, usnesené na sjezdu delegátů odboček Jednoty zaměstnanců čsl. drah.

359, 13. VII. 1925; 522. XI.

o usnesení vlády ze dne 20. března 1925 stran úpravy dovolených státních zaměstnanců a stran opatření bytů pro zaměstnance, kteří doposud se nepřestěhovali na Slovensko.

359, 13. VII. 1925; 522. XI.

Žádost ve věcech imunity:

radní komory zem. tr. s. v Praze (věc bytová ca Jindřich Dušek);

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

zpr. t. 4687; zprav. dr. Mazanec;

"B" resp. Bae-Bar  "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Ber-Beu  "B" resp. Bez-Bla "B" resp. Bla-Bob "B" resp. Boh-Bol "B" resp. Bor-Blo "B" resp. Brunar  "B" resp. Bub-Bud  "B" resp. Bud-BuřPřihlásit/registrovat se do ISP