"B" resp. Bae-Bar  "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Ber-Beu  "B" resp. Bez-Bla "B" resp. Bla-Bob "B" resp. Boh-Bol "B" resp. Bor-Blo "B" resp. Brunar  "B" resp. Bub-Bud  "B" resp. Bud-Buř

BEZDĚK Bedřich

XI. voleb. kraj.

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. soc. pol. - ústav.-práv. - zásob. a zdrav.

Návrhy:

na vydání zákona o zastoupení menšin ve správách nemocenských pokladen, t. 13.

4, 8. VI. 1920; 79. I.

na prodloužení omezení práva stěhovacího, t. 3214.

102, 2. XII. 1921; 1335. IV.

na vydání zákona o stavebním ruchu, t. 3249.

107, 15. XII. 1921; 1519. IV.

na mimořádná opatření bytové péče, t. 3308.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6, odst. 1.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k § 6.

202, 19. IV. 1923; 166. VII.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hosp.).

30, 3. XII. 1920; 1150. II.

o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 1500).

64, 15. III. 1921; 2715. II.

o zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 333. V.

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (zpr. t. 3832).

167, 14. XI. 1922; 414. VI.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1252. VI.

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

258, 8. IV. 1924; 360. IX.

o naléhavých interpelacích t. 4818, 4820, 4809 a 4821, podaných ve věci vzestupu drahoty.

282, 4. IX. 1924; 1225. IX.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1702. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. fin.).

303, 21. XI. 1924; 486. X.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1188. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1036. XI.

Interpelace:

stran obtíží, způsobovaných správou provozu čsl. stát. drah v Brně při odesílání zásilek Moravsko-slezkou potravní Jednotou v Brně,

t. 324. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 613. 16, 4. XI. 1920; 50. II.

o smutných poměrech čes. reál. gymnasia v Hustopeči na Moravě,

t. 964. 32, 14. XII. 1920; 1274. II.

odpov. t. 1445. 52, 8. II. 1921; 2123. II.

o vydávání výnosů min. M. N. O., v nichž se žádá na vojenských duchovních písemné prohlášení "sub fide sacerdotali",

t. 1060. 37, 18. XII. 1920; 1530. II.

odpov. t. 1496. 54, 14. II. 1921; 2188. II.

o poměrech na obecné škole v Protivanově na Moravě,

t. 3139. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

odpov. t. 3340/XIX. 130, 28. III. 1922; 12. V.

o rozhodování porotního soudu v Brně,

t. 3230/III. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

Dotazy:

stran záchrany válečných půjček upisováním IV. čsl. státní půjčky.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

pro různá nařízení min. zásob. o předpisech pro zásobovací organisace konsumentů.

27, 30. XI. 1920; 680. II.

odpov. 46, 25. I. 1921; 1818. II.

o uveřejnění tendenčního článku "Řím a my" v oficielním listě čsl. vojska "Bratrství".

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o zaplacení účtu předloženého "Armádou Spásy".

63, 11. III. 1921; 2544. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o protizákonném a nepřípustném jednání učitele Karla Gottvalda v Ruprechtově.

81, 4. VIII. 1921; 1003. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o trpěné politické agitaci nadučitele Frant. Tůmy v Lomničce u Tišnova ve školních vyučovacích hodinách.

94, 19. XI. 1921; 565. IV.

o sesměšňování katolické církve učitelem Josefem Divišem a učitelkou Ludmilou Semotánovou v Mutěnicích.

147, 16. VI. 1922; 920. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o bezdůvodném pronásledování tříd. učitele Josefa Ryšavého, t. č. v Nížkovicích, okr. školním inspektorem Mrázkem.

162, 27. X. 1922; 279. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

o zamýšleném zrušení berního úřadu v Kloboukách u Brna.

174, 28. XI. 1922; 1163. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o zavádění četby knih ve škole ministerstvem škol. nepovolených.

174, 28. XI. 1922; 1163. VI.

odpov. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

v záležitosti pronájmu státních statků a cukrovaru v Židlochovicích.

217, 28. VI. 1923; 542. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o nestejném vyměření pense dělnicím-pensistkám tabákové továrny v Lanškrouně.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o šikanování vojínů, členů čsl. Orla, jejich vojenskými představenými.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

proč dosud nejsou systemisována místa učitelská při státní koedukační škole občanské v Rajci na Slovensku.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o stanovení cen uhlí v drobném prodeji.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o předpisování daní v okresu ivančickém.

227, 20. X. 1923; 256. VIII.

odpov. 254, 3. IV. 1924; 253. IX.

o nedostatečné péči úřadů školních, věnované úspěšnému vyučování na školách národních a občanských.

231, 26. XI. 1923; 581. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

o činnosti osvětových inspektorů a osvětových referentů.

233, 28. XI. 1923; 797. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

o ztýrání vojína Ferdinanda Melkuse kapitánem Rich. Kabelkou.

242, 13. XII. 1923; 1444. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

o vysokých cenách svíček a nadprůměrném zisku státu při výrobě jejich.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

o působení učitele Fr. Perny v Telnici u Brna.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

zda ví min. vnitra o existenci a činnosti zednářských loží v Praze.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

o místní dráze Hustopeč město-Hustopeč státní dráha.

291, 24. IX. 1924; 2025. IX.

o zamýšleném zastavení výroby v sirkárně v Třešti.

297, 11. XI. 1924; 181. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1234. X.

ze se neprovádí zákon o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců.

299, 17. XI. 1924; 239. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

o rušení berních úřadů.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

o zanedbávání Moravy po stránce staveb budov středních škol.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o zakoupení zbytkového statku Clam-Martinicova pro útulek prostitutek.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o propuštění všeho zaměstnanectva uhelného revíru na Rosicku-Oslavansku.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Brně (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z. a 496 tr. z. ca Vašek, Frant. Saňka a Leopold Saňka).

265, 27. V. 1924; 741. IX.

řízení. zast. 267, 3. VI. 1924; 781. IX.

 

BIŇOVEC František

VI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - imunit. - rozp. - soc. pol. - úsp. kom. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

na vydání zák. o náhradném za státu nedodané obilí, t. 960.

31, 4. XII. 1920; 1227. II.

na prodloužení omezení práva stěhovacího, t. 3214.

102, 2. XII. 1921; 1335. IV.

na vydání zákona o stavebním ruchu, t. 3249.

107, 15. XII. 1921; 1519. IV.

na mimořádná opatření bytové péče, t. 3308.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k § 6.

202, 19. IV. 1923; 166. VII.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113) k §§ 1, 4 a 31.

334, 20. III. 1925; 1448-50, 1452. X.

na sloučení rozpravy o zpr. t. 4078, 4077 a 4083 (ochrana nájemníků).

202, 19. IV. 1923; 109. VII.

Resoluce:

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3306) k § 59.

112, 19. XII. 1921; 1759. IV.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1084 (opatření strojených hnojiv pro r. 1921).

37, 18. XII. 1920; 1540. II.

zeměd. výb. zpr. t. 1296 (vlád. nařízení R. Č. o obchodu bramborovou sadbou).

46, 25. I. 1921; 1824. II.

rozp. výb. zpr. t. 1689 (úhrada správních výloh spojených s prováděním zákona přídělového na Slovensku a Podkarp. Rusi).

62, 10. III. 1921; 2507. II.

rozp. výb. zpr. t. 3306 (zákon o stavebním ruchu).

112, 19. XII. 1921; 1745. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3315 (státní záruka zemědělským družstvům vyjma družstva úvěrní a konsumní).

119, 12. I. 1922; 202(). IV.

rozp. výb. zpr. t. 3766 (změna a doplnění zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1607. V.

rozp. výb. zpr. t. 3911 (přechodné zvýšení úrokového rozpětí povolené úvěrním a záložním spolkům).

178, 12. XII. 1922; 1572. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3949 (zákon o stavebním ruchu).

184, 19. a 20. XII. 1922; 2008, 2019. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3952 (výhody pro stavbu budov).

184, 19. a 20. XII. 1922; 2010, 2031. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 4078 (změna zákona o mimořádných opatřeních bytové péče).

202, 19. IV. 1923; 110, 193. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4147 (nabytí Buštěhradské železnice státem).

213, 14. V. 1923; 427, 459. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4372 (zákon o stavebním ruchu).

243, 14. XII. 1923; 1526, 1542. VIII.

Řeč v rozpravě:

o sestát. soukrom. železnic (zpr. t. 890).

35, 17. XII. 1920; 1477. II.

o dodatku k státnímu rozpočtu pro r. 1920 zpr. t. 1191); prosincové události.

41, 13. I. 1921; 1610. II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2334. II.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

88, 20. X. 1921; 157. IV.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. pol.).

170, 21. XI. 1922; 685. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hosp.).

236, 30. XI. 1923; 1132. VIII.

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

258, 8. IV. 1924; 344. IX.

Interpelace:

naléhavá, o bankovních poměrech,

t. 4074. 200, 10. IV. 1923; 26. VII.

zodpověděna prohlášením minist. fin. inž. B. Bečky.

201, 17. IV. 1923; 54. VII.

Žádost ve věcech imunity:

stížnost dle § 51 jedn. ř. proti posl. Tausikovi pro výrok za řeči dr. Šmerala

41, 13. I. 1921; 1635. II.

zpr. ústní; zprav. dr. Bartošek, posl. Tausikovi uděl. důtka

43, 18. I. 1921; 1723-5. II.

Volán k pořádku:

247, 6. III. 1924; 28. IX.

 

BLAHO Pavel, dr.

XV. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. socialisač. - soc. pol. - zahran. a zdrav.

Návrhy:

ohledně provádění veřejného zásobování obilím a mlýnskými výrobky, t. 3327.

118, 10. I. 1922; 1985. IV.

na změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním, t. 3701.

149, 21. VI. 1922; 1166. V.

na změnu zákona ze dne 16. března 1921, č. 116 Sb. z. a n., o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z poplatků přímo placených, t. 3711.

151, 22. VI. 1922; 1222. V.

na změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 351 Sb. z. a n., o úpravě cla na automobily a motory k automobilům, t. 3712.

151, 22. VI. 1922; 1222. V.

na změnu některých ustanovení zákona o dávce z majetku a přírůstku na majetku ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n., t. 3713.

150, 21. VI. 1922; 1212. V.

na doplnění zákona ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n., kterým se mění obecní statek v kmenové obecní jmění, t. 3732.

153, 23. VI. 1922; 1263. V.

na změnu a doplnění zákona ze dne 7. dubna 1870, č. 43 ř. z., jímž zrušují se §§ 479, 480 a 481 obecného zákona trestního a vydávají se nařízení zvláštní ve příčině úmluv do práce najímajících nebo pracujících, aby vynutili nějaké výminky se strany práce a ve příčině úmluv živnostníků, aby zvýšili cenu zboží obecenstvu na újmu, t. 3736.

153, 23. V. 1922; 1263. V.

na vydání zákona o veřejné podpoře opatřování krmiva a steliva, t. 3738.

153, 23. VI. 1922; 1295. V.

na změnu některých ustanovení zákonů ze dne 17. října 1919, č. 568 Sb. z. a n., o trestání válečné lichvy a ze dne 18. března 1921, č. 129 Sb. z. a n., o trestních pracovních oddílech, částečném vyloučení podmínečného odsouzení, obmezeném odkladu trestu při trestných činech pro válečnou lichvu a podloudný vývoz a zrušení zákona ze dne 17. října 1919, č. 567 Sb. z. a n., o lidových soudech pro trestání válečné lichvy (soudech lichevních), t. 3741.

154, 24. VI. 1922; 1395. V.

na revisi provisorního autonomního celního tarifu, t. 3747.

154, 24. VI. 1922; 1395. V.

doplňov. návrh k osnově o změně zákona o úrazovém pojištění dělníků (zpr. t. 2288), týkající se rozšíření působnosti tohoto jakož i ostatních zák. a nařízení o pojištění dělníků na Slovensko a Podkarpatskou Rus.

69, 24. VI. 1921; 231. III.

Resoluce:

k osnově zákona o vystěhovalectví (zpr. t. 3389), týkající se vystavění vystěhovaleckého domu pro Slovensko.

127, 26. I. 1922; 2606. IV.

k osnově zákona o bratrských pokladnách (zpr. t. 3745), týkající se rozšíření působnosti zákona na lesní dělnictvo na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

154, 24. VI. 1922; 1383. V.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 3686 (obchodní úmluva uzavřená 20. X. 1921 ve Varšavě mezi R. Č. a Polskem).

150, 21. VI. 1922; 1176, 1183. V.

zahr. výb. zor. t. 5240 (dohoda o prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mezi R. Č. a U. S. A. z 27. X. 1923).

357, 10. VII. 1925; 495. XI.

zahr. výb. zpr. t. 5241 (Dodatečná úprava doplňující obchodní úmluvu mezi R. Č. a rep. Francouzskou ze 17. VIII. 1923 a Protokol k této dodatečné úpravě).

357, 10. VII. 1925; 496. XI.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830).

26, 25. XI. 1920; 553. II.

o změně ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků (zpr. t. 2288).

69, 24. VI. 1921; 223. III.

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1097. IV.

o zákonu o vystěhovalectví (zpr. t. 3389).

127, 26. I. 1922; 2604. IV.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

172, 23. XI. 1922; 976. VI.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

175, 29. XI. 1922; 1345. VI.

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše, učiněném v 219. schůzi.

221, 31. X. 1923; 71. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hosp.).

235, 29. XI. 1923; 1040. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hosp.).

307, 27. XI. 1924; 738. X.

 

BLATNY Franziska

VII. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byla členem výb. kult. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - soc. pol. a vyšetřov.

Návrhy:

na zařadění personálu tabákové továrny v Jáchymově do II. třídy místních přídavků, t. 2532.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

o úpravě služebního poměru domácích pomocníků, t. 2843.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

obnoven č. 3512, viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na novelování § 4 zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 495 Sb. z. a n., kterým se upravují výhody poskytnuté státním a jiným veřejným zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů, t. 3776.

159, 24. X. 1922; 47. VI.

na prodloužení lhůty k uplatňování nároku podle zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá. ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, t. 4942.

304, 24. XI. 1924; 503. X.

pozměňov. návrh k osnově fin. zákona pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se podpory německého umění, zvláště divadel.

29, 2. XII. 1920; 938. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713), týkající se změny v § 15.

78, 1. VIII. 1921; 883. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 179.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 20.

115, 20. XII. 1921; 1873. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 7.

154, 24. VI. 1922; 1358. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 2.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1549. V.

pozměňov. návrh k osnově fin. zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. II.

173, 24. XI. 1922; 1028. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1674. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 1.

202, 19. IV. 1923; 153. VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. X. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1164. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 1.

257, 7. IV. 1924; 318. IX.

pozměňov. návrh k osnově zákona o inkompabilitě (zpr. t. 4567) k § 18.

264, 16. IV. 1924; 682. IX.

doplňov. návrh k osnově zák. o organisaci odborných škol pro ženská povolání a právních poměrech učitelstva těchto škol v R. Č. (zpr. t. 4376) k § 7.

246, 20. XII. 1923; 1772. VIII.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se opatření ohledně zavřených německých škol.

28, 1. XII. 1920; 811. II.

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zásobování moukou.

31, 4. XII. 1920; 1241. II.

k osnově fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. II. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1278. IV.

k osnově fin. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zřízení oddělení pro ochranu mládeže u poručenských soudů.

175, 29. XI. 1922; 1389. VI.

k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se seznamu všech přeložených německých stát. zaměstnanců od převratu 1918 a jich zpětného přeložení.

235, 29. XI. 1923; 1072. VIII.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hosp.).

30, 3. XII. 1920; 1117. II. (něm. 1203).

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

95, 21. XI. 1921; 649. IV. (něm. 719).

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

171, 22. XI. 1922; 840. VI. (něm. 887).

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 534. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

287, 17. IX. 1924; 1589. IX. (něm. 1622).

Interpelace:

o provedení zákona ze dne 3. března 1921, jímž se staropensisti staví na roveň novopensistům, t. 3442/XXV.

139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3790/XV. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o výkonu trestu,

t. 3785/VI. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3966/XI. 187, 13. II. 1923; 2150. VI.

o zákazu kouření v trestnicích,

t. 4171/VI. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4243/VI. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o pokusu ministerstva připraviti dělnice o zaměstnání,

t. 4317/IV. 241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

odpov. t. 4550/VII. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

o dopravě vězňů,

t. 4381/I. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4550/VI. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

že karlovarské policejní komisařství omezuje státoobčanskou svobodu,

t. 4551/IV. 265, 27. V. 1924; 736. IX.

odpov. t. 4794/XV. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

že děčínská okresní politická správa porušila rovnoprávnost žen,

t. 4824/V. 289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

odpov. t. 5037/VIII. 322, 11. II. 1925; 1096. X.

o zprávách, že se s válečnými zajatci nakládá jako s otroky,

t. 5040/III. 322, 11. II. 1925; 1123. X.

odpov. t. 5090/XIV. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

o provádění zákona č. 287 z r. 1924,

t. 5211/XII. 353, 8. VII. 1925; 424. XI.

Dotazy:

o poměrech v loketské okresní věznici.

143, 8. VI. 1922; 724. V.

aby se vyplácelo čtvrtletní úmrtné také pozůstalým po ženských zaměstnancích tabákové režie.

155, 26. VI. 1922; 1413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

"B" resp. Bae-Bar  "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Ber-Beu  "B" resp. Bez-Bla "B" resp. Bla-Bob "B" resp. Boh-Bol "B" resp. Bor-Blo "B" resp. Brunar  "B" resp. Bub-Bud  "B" resp. Bud-BuřPřihlásit/registrovat se do ISP