Sněmovní tisky
Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 18 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 200/0 Novela z. o prodejní době - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 276/2019 Sb.
 212/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 236/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 46/2020 Sb.
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 178/2019 Sb.
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 389/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona Schváleno, 12/2020 Sb.
 525/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Schváleno, 47/2020 Sb.
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 557/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 634/0 N. z. - zahrádkářský zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 221/2021 Sb.
 737/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 882/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2020 Sb.
 1018/0 Návrh ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1026/0 Novela z. o finančním arbitrovi Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1082/0 Novela z. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)