Sněmovní tisk 1026/0
Novela z. o finančním arbitrovi

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t102600.pdf (Dokument PDF, 290 KB)t102600.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1026a0.pdf (Dokument PDF, 177 KB)t1026a0.doc

Rozesláno poslancům

29. září 2020 v 8:51
ISP (příhlásit)