Sněmovní tisky
JUDr. Eva Dundáčková - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 128/0 Novela zákona o trestním řízení soudním - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 179/2007 Sb.
 178/0 Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnostiVládní návrh zákonaSchváleno, 347/2007 Sb.
 253/0 Vl.n.z. o rovném zacházení a ochraně před diskriminací - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 198/2009 Sb.
 306/0 Novela zákona o trestním řízení soudnímVládní návrh zákonaSchváleno, 135/2008 Sb.
 325/0 Novela občanského soudního řádu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 259/2008 Sb.
 390/0 Novela občanského soudního řáduVládní návrh zákonaSchváleno, 295/2008 Sb.
 407/0 Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské uniiMezinárodní smlouvaSchválena, 111/2009 Sb. m. s.
 459/0 Novela z. o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)Vládní návrh zákonaSchváleno, 8/2009 Sb.
 460/0 Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostemVládní návrh zákonaNeschváleno
 476/0 N.z. o účastnících protikomunistického odboje Senátní návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 478/0 Novela občanského soudního řáduVládní návrh zákonaSchváleno, 7/2009 Sb.
 559/0 Novela občanského soudního řáduVládní návrh zákonaSchváleno, 218/2009 Sb.
 611/0 Novela z. občanský zákoník Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 679/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 695/0 Novela z. o správních poplatcích Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 803/0 Novela z. o sídle Parlamentu ČR - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 955/0 Novela trestního zákoníku - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava


ISP (příhlásit)