Sněmovní tisk 460/0, část č. 1/3
Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem
ISP (příhlásit)