Sněmovní tisky
PhDr. Robin Böhnisch - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 8 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 810/0 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Schváleno, 245/2006 Sb.
 828/0 Novela z. ochrana před domácím násilím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 135/2006 Sb.
 932/0 N. z. o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky Poslanecký návrh zákona Vráceno
 949/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 552/2005 Sb.
 952/0 Novela z. o volbách do Parlamentu České republiky Poslanecký návrh zákona Schváleno, 480/2006 Sb.
 953/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 1090/0 Novela z. o správě daní a poplatků Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1184/0 N. z. jednoráz. peněžní částka osobám vyloučeným ze studia Poslanecký návrh zákona Vráceno


ISP (příhlásit)