Sněmovní tisk 949/0, část č. 1/3
Novela z. o vysokých školách
ISP (příhlásit)