Sněmovní tiskyPřikázáno VOB

Celkem nalezeno 35 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 5/0 Strategie boje proti extremismu v roce 2009Zpráva a jinéVzato na vědomí
 10/0 1. doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahraničními partneryZpráva a jinéVzato na vědomí
 13/0 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2009Zpráva a jinéVzato na vědomí
 21/0 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR za rok 2009Zpráva a jinéVzato na vědomí
 65/0 Novela z. o krizovém řízení - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 430/2010 Sb.
 70/0 Novela z. o pobytu cizinců na území ČRVládní návrh zákonaSchváleno, 427/2010 Sb.
 95/0 Inf.o vojenských cvičeních AČR za období leden - červen 2010Zpráva a jinéVzato na vědomí
 96/0 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2010Zpráva a jinéVzato na vědomí
 121/0 2.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2010Zpráva a jinéVzato na vědomí
 132/0 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2011 a 2012Zpráva a jinéSchválena
 140/0 Sml. mezi ČR a Španělským král. o ochraně utaj. informacíMezinárodní smlouvaSchválena, 57/2011 Sb. m. s.
 141/0 Sml. mezi ČR a vl. Chorvatské rep. o ochraně utaj. informacíMezinárodní smlouvaSchválena, 56/2011 Sb. m. s.
 142/0 Sml.mezi ČR a Radou ministrů Albán.rep. o ochr.utaj.inform.Mezinárodní smlouvaSchválena, 77/2012 Sb. m. s.
 192/0 Novela z. o Policii ČR - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 150/2011 Sb.
 204/0 N.z. o protikomunistickém odboji Poslanecký návrh zákona Schváleno, 262/2011 Sb.
 213/0 Rozh. vl. o přeletech ozbrojených sil přes území ČR - 2011Zpráva a jinéVzato na vědomí
 214/0 Vl.n.z. o zákazu kazetové municeVládní návrh zákonaSchváleno, 213/2011 Sb.
 220/0 Sml. mezi ČR a Franc. rep. o spolupr. v oblasti ochr. obyv.Mezinárodní smlouvaSchválena, 56/2016 Sb. m. s.
 222/0 Inf. o vojen. cvičeních AČR se zahr. partnery v roce 2011Zpráva a jinéVzato na vědomí
 227/0 Doh.mezi ČR a vl. Rep. Srbsko o policejní spolupráciMezinárodní smlouvaSchválena, 80/2011 Sb. m. s.

1 2ISP (příhlásit)