Předpis 213/2011 Sb.

Citace213/2011 Sb.
NázevZákon o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice)
Částka76 (19. 7. 2011)
Účinnost 
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
214 Vl.n.z. o zákazu kazetové munice
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 213/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích1
Vztahováno k
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 


ISP (příhlásit)