Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 1095 tisků. (1. strana, celkem stran: 55)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 1/0 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005Zpráva a jiné
 2/0 Informace o podpořeném financování za rok 2005Zpráva a jiné
 3/0 Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2005)Zpráva a jiné
 4/0 Zpráva o cenové kontrole za rok 2005 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republikyZpráva a jiné
 5/0 Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2005Zpráva a jiné
 6/0 Zpráva o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005Zpráva a jiné
 7/0 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2005 (ve srovnání s rokem 2004) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2005, včetně priorit na rok 2006Zpráva a jiné
 8/0 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2006Zpráva a jiné
 9/0 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2006Zpráva a jiné
 10/0 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2005Zpráva a jiné
 11/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnáníMezinárodní smlouva
 12/0 Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2005Zpráva a jiné
 13/0 Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2005Zpráva a jiné
 14/0 Senátní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí Senátní návrh zákona
 15/0 Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů Senátní návrh zákona
 16/0 Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů Senátní návrh zákona
 17/0 Návrh poslanců Evy Dundáčkové a Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 18/0 Návrh poslanců Martina Římana, Mirka Topolánka, Jiřího Paroubka, Miroslava Kalouska, Martina Bursíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) Poslanecký návrh zákona
 19/0 Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Věry Jakubkové, Ondřeje Lišky, Přemysla Rabase a Olgy Zubové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 20/0 Návrh poslanců Václava Exnera, Miroslava Opálky a Marty Bayerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona

1 2 3 4 5 >>ISP (příhlásit)