Sněmovní tisk 9/0
1.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2006
ISP (příhlásit)