Sněmovní tisky
Ing. Jiří Strýček - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 212/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Vráceno Senátem
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 178/2019 Sb.
 320/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 346/0 Novela z. o prevenci závažných havárií Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona Schváleno, 12/2020 Sb.
 504/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 356/2019 Sb.
 525/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Schváleno
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno
 557/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 19. 2. 2020
 604/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno
 634/0 N. z. - zahrádkářský zákon Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 20. 2. 2020
 737/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (příhlásit)