Sněmovní tisky
PhDr. Olga Richterová, Ph.D. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 38 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 41/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 50/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 177/2019 Sb.
 99/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 3. čtení
 129/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 131/0 Novela z. o ochraně osobních údajů - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 182/0 Novela z. o nemocenském pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 222/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 224/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 229/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Senát
 230/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona Odročeno v 3. čtení
 267/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením Poslanecký návrh zákona Schváleno, 228/2019 Sb.
 291/0 Novela z. o obcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 293/0 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 295/0 Novela z. - exekuční řád Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 318/0 Novela z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických os. Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 319/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 331/0 Novela z. o návykových látkách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)

1 2ISP (příhlásit)