Sněmovní tisky
Mgr. Ivana Levá - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 5 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 106/0 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí Poslanecký návrh zákona Schváleno, 176/2007 Sb.
 180/0 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2006Zpráva a jiné 
 378/0 Doh. mezi ČR a SSSR o sociálním zabezpečení - výpověďMezinárodní smlouvaSchválena, 87/2008 Sb. m. s.
 516/0 Novela z. o státní sociální podpořeVládní návrh zákonaSchváleno, 414/2008 Sb.
 533/0 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečeníVládní návrh zákonaSchváleno, 479/2008 Sb.


ISP (příhlásit)