Sněmovní tisk 378/0
Doh. mezi ČR a SSSR o sociálním zabezpečení - výpověď
ISP (příhlásit)