Sněmovní tisky
Taťána Fischerová - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 90/0 Novela Ústavy České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 172/0 Návrh novely Ústavy ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 336/0 Novela z. o zrušení FDM Poslanecký návrh zákona Schváleno, 428/2003 Sb.
 388/0 Novela z. - trestní zákon Poslanecký návrh zákona Vráceno
 419/0 Novela z. o péči o zdraví lidu - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 156/2004 Sb.
 650/0 N. z. o registrovaném partnerství Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 756/0 N.z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 348/2005 Sb.
 828/0 Novela z. ochrana před domácím násilím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 135/2006 Sb.
 969/0 Návrh zákona o registrovaném partnerství Poslanecký návrh zákona Schváleno, 115/2006 Sb.
 982/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění Poslanecký návrh zákona Vráceno
 989/0 N. z. o právu občana na informace ve zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 1025/0 Návrh zákona o prodejní době v zastavárnách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 247/2006 Sb.
 1035/0 Novela zákona o občanských průkazech - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 395/2005 Sb.
 1086/0 Novela z. o vodovodech a kanalizacích Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1087/0 Novela zákona o odpadech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 314/2006 Sb.


ISP (příhlásit)