Sněmovní tisk 989/0
N. z. o právu občana na informace ve zdravot. zařízeních
ISP (příhlásit)