Sněmovní tisky
Mgr. Eva Nováková - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 13 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 139/0 Návrh školského zákona - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 182/2003 Sb.
 336/0 Novela z. o zrušení FDM Poslanecký návrh zákona Schváleno, 428/2003 Sb.
 348/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 557/2004 Sb.
 388/0 Novela z. - trestní zákon Poslanecký návrh zákona Vráceno
 607/0 Novela z. o zrušení FDM - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 376/2004 Sb.
 737/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 3. čtení
 756/0 N.z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 348/2005 Sb.
 810/0 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Schváleno, 245/2006 Sb.
 828/0 Novela z. ochrana před domácím násilím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 135/2006 Sb.
 908/0 N.z. jednoráz. peněžní částka osobám vyloučeným ze studia Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 949/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 552/2005 Sb.
 989/0 N. z. o právu občana na informace ve zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 1184/0 N. z. jednoráz. peněžní částka osobám vyloučeným ze studia Poslanecký návrh zákona Vráceno


ISP (příhlásit)