Sněmovní tisky
František Vnouček - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 13 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 114/0 Úmluva č. 178,179 a 180 Doporučení č. 185,186,187 a 188Zpráva a jinéSchválena
 115/0 Úmluva č. 181/97 a Listina o změně Ústavy Mezinár. org. pr.Mezinárodní smlouvaSchválena, 38/2003 Sb. m. s.
 242/0 Návrh na změnu zákona o cestovních náhradách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 36/2000 Sb.
 307/0 Návrh novely zákona o státním odborném dozoru Poslanecký návrh zákona Schváleno, 124/2000 Sb.
 560/0 Zpráva vlády o řešení problematiky při nevyplácení mezdZpráva a jinéSchválena
 750/0 Návrh rozpočtu SF dopravní infrast. na rok 2001Zpráva a jinéSchválena
 913/0 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDIZpráva a jinéSchválena
 993/0 Novela zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 1007/0 Návrh zákona na změnu z. o silniční dopravě a z. o dráhách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 175/2002 Sb.
 1063/0 Změna rozpočtu SFDI na rok 2001Zpráva a jinéSchválena
 1064/0 Návrh rozpočtu SFDI na rok 2002Zpráva a jinéSchválena
 1147/0 Vládní návrh zákona o úvěru na financ. českých dálnic B - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 46/2002 Sb.
 1283/0 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2001Zpráva a jinéSchválena


ISP (příhlásit)