Předpis 124/2000 Sb.

Citace124/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka36 (12. 5. 2000)
Účinnostod 1. 7. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
307 Návrh novely zákona o státním odborném dozoru
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 124/2000 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
174/1968novelizujeZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
143/1979rušíVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavku bezpečnosti práce a technických zařízení 
59/1983rušíVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení 
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
Derogace pasivní
250/2021novelizujeZákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů1


ISP (příhlásit)