Usnesení č. 101 (6. června 2018)

Související sněmovní tisky

478 Písemná interpelace J. Michálka na vládu ČR ve věci absurdní situace v oblasti exekucí

948 Novela z. o úpravách v oblasti pojistného na soc.zabezpečení
ISP (příhlásit)