Organizační výbor
Usnesení č. 309 (3. září 2020)

Související sněmovní tisky

947 Novela z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení

948 Novela z. o úpravách v oblasti pojistného na soc.zabezpečení

952 N.z.o veřejně prospěšných společnostech bytových

953 Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

955 N. z. o ochraně oznamovatelů

956 Novela z. o střetu zájmů

957 Novela z. o dani silniční

958 Novela z. o daních z příjmů

959 N. z. o zvláštním opatření zmír. dopady z. o kompenz. bonusu

966 Vl.n.z.o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice

967 Novela z. o ochraně spotřebitele

968 Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2019

970 Akta Světové poštovní unie

973 Ženevský akt Lisabonské doh.o označeních původu a zem.označ.

976 Zpráva o inflaci - červenec 2020

979 Novela z. o jednacím řádu Senátu

980 Novela z. - trestní zákoník

981 Vl.n.z. o službách platforem pro sdílení videonahrávek

983 Novela z. o Policii ČR

984 Novela z. - občanský zákoník

987 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

988 Novela z. o vysokých školách

989 Novela z. o ochraně označení původu

990 Novela z. o ochraně zaměstnanců

992 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

993 Vl.n.z. v souv. s rozvojem kapitálového trhu

994 Novela z. - občanský zákoník

995 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2019

996 Inf. o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. za 1. pol. 2020

997 Vl.n.z.o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020
ISP (příhlásit)