Sněmovní tisk 966
Vl.n.z.o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 966/0 dne 11. 8. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 756/20, PID KORNBPKCETTG.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Petr Dolínek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1260).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 966/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 966/2 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro bezpečnost projednal navíc návrh zákona a vydal 23. 11. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 966/3 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 20. 11. 2020 na 67. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2020 na 73. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2020 na 73. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 966/4, který byl rozeslán 26. 11. 2020 v 11:13.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 12. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 966/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 10. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 19. 2. 2021 na 84. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 3. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 427, usnesení č. 1702).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 6. 2021.
  Návrh zákona 23. 7. 2021 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 966/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 966/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 84, usnesení č. 1785).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 9. 2021.
  Prezident zákon podepsal 27. 9. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2021.

Zákon vyhlášen 8. 10. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 162 pod číslem 367/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6868Jan Bartošek19092-29130.docx (12 KB) / PDF (261 KB, 2 strany) 19. 11. 2020 v 16:52:57
6872Petr Třešňák19096-29134.docx (14 KB) / PDF (279 KB, 2 strany) 19. 11. 2020 v 22:46:56
6874Petr Třešňák19098-29136.docx (7 KB) / PDF (267 KB, 2 strany) 19. 11. 2020 v 23:15:11
6875Petr Třešňák19099-29137.docx (7 KB) / PDF (272 KB, 2 strany) 19. 11. 2020 v 23:26:59
6877Lukáš Černohorský19101-29139.docx (8 KB) / PDF (282 KB, 2 strany) 20. 11. 2020 v 09:14:01
6878Jan Lipavský19102-29138.docx (10 KB) / PDF (349 KB, 4 strany) 20. 11. 2020 v 09:14:15
6879Jan Lipavský19103-29140.docx (296 KB) / PDF (381 KB, 6 stran) 20. 11. 2020 v 09:16:43
6881Petr Třešňák19105-29142.docx (8 KB) / PDF (295 KB, 2 strany) 20. 11. 2020 v 09:26:19
6885Jan Čižinský19109-29146.docx (18 KB) / PDF (193 KB, 1 strana) 20. 11. 2020 v 09:48:53
6901Petr Dolínek19125-29172.docx (19 KB) / PDF (265 KB, 2 strany) 25. 11. 2020 v 13:49:05
6907Petr Pávek19131-29178.doc (51 KB) / PDF (332 KB, 2 strany) 25. 11. 2020 v 15:35:52


Deskriptory EUROVOCu: čistá technologie, elektrická energie, jaderná elektrárna, jaderná energie, obnovitelná energie, ochrana životního prostředí, zachycování a ukládání oxidu uhličitého, zaručená cena

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)