Sněmovní tisk 417/0
Novela z. o elektronických komunikacích - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t041700.pdf (Dokument PDF, 288 KB)t041700.docx (Dokument DOCX, 15 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0417a0.pdf (Dokument PDF, 215 KB)t0417a0.docx (Dokument DOCX, 16 KB)

Rozesláno poslancům

28. února 2019 v 11:41
ISP (příhlásit)