Sněmovní tisk 253/0
Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t025300.pdf (Dokument PDF, 69 KB)t025300.doc
Důvodová zpráva  
t0253a0.pdf (Dokument PDF, 246 KB)t0253a0.doc
Text v českém jazyce  
t0253b0.pdf (Dokument PDF, 5 MB) 
Text v jiném jazyce  
t0253c0.pdf (Dokument PDF, 4 MB) 
Další  
t0253d0.pdf (Dokument PDF, 156 KB)t0253d0.docx (Dokument DOCX, 33 KB)
t0253e0.pdf (Dokument PDF, 507 KB) 

Rozesláno poslancům

3. srpna 2018 v 13:16
ISP (příhlásit)