Sněmovní tisk 801/0
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t080100.pdf (Dokument PDF, 432 KB)t080100.doc
t0801a0.pdf (Dokument PDF, 519 KB)t0801a0.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0801b0.pdf (Dokument PDF, 327 KB)t0801b0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0801c0.pdf (Dokument PDF, 223 KB)t0801c0.doc

Rozesláno poslancům

29. dubna 2016 v 14:59
ISP (příhlásit)