Sněmovní tisk 1071/0
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t107100.pdf (Dokument PDF, 282 KB)t107100.doc
t1071a0.pdf (Dokument PDF, 351 KB)t1071a0.docx (Dokument DOCX, 74 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1071b0.pdf (Dokument PDF, 269 KB)t1071b0.doc

Rozesláno poslancům

23. března 2017 v 10:44
ISP (příhlásit)