Usnesení PS č. 974

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 542/ - třetí čtení (10. prosince 2008)

Související sněmovní tisky

542 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ISP (příhlásit)