Sněmovní tisk 542
Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 542/0 dne 23. 6. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2008 (usnesení č. 283). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 9. 2008 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 875).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 10. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 542/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 542/2, který byl rozeslán 4. 12. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2008 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 77, usnesení č. 974).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 12. 12. 2008.
  Zákon Senátem schválen 18. 12. 2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 477/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Správa obcí a měst, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: obecní rozpočet, regionální hospodářství, regionální pomoc, rozpočtová pravidla, územní samospráva, veřejné finance

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)