Sněmovní tisk 922/0
Novela z. v souvislosti se snížením příspěvků polit. stranám
ISP (příhlásit)