Organizační výbor
Usnesení č. 45 (12. listopadu 1998)

Související sněmovní tisky

53 Vládní novela zákonů č. 140/61 Sb., trestního a 20/66 Sb.

54 Vládní novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích

56 Smlouva mezi ČR a Rep. Kazachstán o zamezení dvojího zdan

59 Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám

63 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1999

64 Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními zálož.

67 Výroční zpráva VZP ČR za rok 1997
ISP (příhlásit)