Organizační výbor
Usnesení č. 247 (1. března 2000)

Související sněmovní tisky

512 Návrh zákona o pohřebnictví

561 Smlouva mezi ČR a Rakouskou rep. o vzájemné pomoci

562 Smlouva mezi ČR a Sloven. rep. o spolupráci při pomoci
ISP (příhlásit)