Sněmovní tisk 921/0
Novela z. o kompenzačním bonusu - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t092100.pdf (Dokument PDF, 349 KB)t092100.docx (Dokument DOCX, 44 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0921a0.pdf (Dokument PDF, 234 KB)t0921a0.docx (Dokument DOCX, 34 KB)

Rozesláno poslancům

29. června 2020 v 19:32
ISP (příhlásit)