Sněmovní tisk 741/0, část č. 1/4
Novela z. o vysokých školách

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t074100.pdf (Dokument PDF, 256 KB)t074100.docx (Dokument DOCX, 16 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0741a0.pdf (Dokument PDF, 217 KB)t0741a0.doc

Rozesláno poslancům

31. ledna 2020 v 15:34
ISP (příhlásit)