Sněmovní tisk 739/0
Novela z. o dani z nemovitých věcí

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t073900.pdf (Dokument PDF, 266 KB)t073900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0739a0.pdf (Dokument PDF, 203 KB)t0739a0.docx (Dokument DOCX, 17 KB)

Rozesláno poslancům

31. ledna 2020 v 15:29
ISP (příhlásit)