Sněmovní tisk 665/0
Novela z. o jednacím řádu PS - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t066500.pdf (Dokument PDF, 372 KB)t066500.docx (Dokument DOCX, 43 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0665a0.pdf (Dokument PDF, 313 KB)t0665a0.docx (Dokument DOCX, 32 KB)

Rozesláno poslancům

2. prosince 2019 v 15:08
ISP (příhlásit)