Sněmovní tisk 420/0
Novela z. o elektronických komunikacích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t042000.pdf (Dokument PDF, 221 KB)t042000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0420a0.pdf (Dokument PDF, 195 KB)t0420a0.docx (Dokument DOCX, 29 KB)

Rozesláno poslancům

1. března 2019 v 12:18
ISP (příhlásit)