Sněmovní tisk 179/0
N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t017900.pdf (Dokument PDF, 378 KB)t017900.docx (Dokument DOCX, 34 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0179a0.pdf (Dokument PDF, 280 KB)t0179a0.docx (Dokument DOCX, 17 KB)

Rozesláno poslancům

23. května 2018 v 10:04
ISP (příhlásit)