Sněmovní tisk 1134/0
Novela z. o kompenzačním bonusu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t113400.pdf (Dokument PDF, 277 KB)t113400.docx (Dokument DOCX, 36 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1134a0.pdf (Dokument PDF, 140 KB)t1134a0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)

Rozesláno poslancům

18. ledna 2021 v 18:22
ISP (příhlásit)