Sněmovní tisk 1099/0
Novela z. o zadávání veřejných zakázek - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t109900.pdf (Dokument PDF, 970 KB)t109900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1099a0.pdf (Dokument PDF, 987 KB)t1099a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t1099b0.pdf (Dokument PDF, 321 KB)t1099b0.doc

Rozesláno poslancům

30. listopadu 2020 v 10:39
ISP (příhlásit)