Sněmovní tisk 854/0, část č. 1/4
Novela z. o cestovních dokladech

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t085400.pdf (Dokument PDF, 246 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0854a0.pdf (Dokument PDF, 141 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

21. listopadu 2012 v 15:38
ISP (příhlásit)