Sněmovní tisk 854
Novela z. o cestovních dokladech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 11. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 4. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 81, dokument 81/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 4. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 4. 2013 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 81/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 5. 2013 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 190).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 159/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5975Kateřina Konečná04689-04186.doc (19 KB) / PDF (42 KB, 1 strana) 19. 3. 2013 v 19:08:22


Hesla věcného rejstříku: Doklady cestovní, Evidence obyvatel
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: cestovní pas, hraniční kontrola, identifikační průkaz, svoboda pohybu, vnitřní hranice EU

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)