Sněmovní tisk 854/0
Novela z. o cestovních dokladech

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t085400.pdf (Dokument PDF, 246 KB)t085400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0854a0.pdf (Dokument PDF, 141 KB)t0854a0.doc

Rozesláno poslancům

21. listopadu 2012 v 15:38
ISP (příhlásit)