Sněmovní tisk 1029/0, část č. 1/4
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t102900.pdf (Dokument PDF, 141 KB)t102900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1029a0.pdf (Dokument PDF, 110 KB)t1029a0.doc

Rozesláno poslancům

20. května 2013 v 10:23
ISP (příhlásit)